Vragen over uw leefomgeving? Deze Atlas wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid. We bieden veel kaarten, vaak tot op buurtniveau, aan. Te zien is bijvoorbeeld, hoe het staat met bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluidhinder. Voor professionals bespaart de Atlas werk en ondersteunt het onderlinge afstemming.

Nieuws

Kinderen in rivier

Waar kan jij afkoelen?

Het is warm deze week, tropische hitte bereikt ons land en vooral in het (zuid)oosten zullen de mussen van de daken vallen.

24-06-2019 | 11:04
Meer nieuws

Check je plek

Check je plek logo

Check je plek
Weten hoe jouw leefomgeving ervoor staat? Check je plek: adem ik schone lucht?

Geluksatlas

Voor- en achterkant van het boek Geluksatlas met een foto van Nederland op de achterkant en een foto van gras met bebouwing en wolken op de voorkant

Geluksatlas
Nederlanders behoren al jaren tot de top 10 van meest gelukkige volken. Maar waar bent u het gelukkigst? Onderzoekers Liesbeth Paardekooper en Marion van Amelrooij zijn van de Geluksatlas en werken nu aan een gelukskaart. Door een korte enquête in te vullen helpt u mee aan de gelukskaart. Doe mee!