De Atlas Leefomgeving komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten) in samenwerking met provincies, gemeenten en diverse kennisinstituten.

De Atlas Leefomgeving bevat zowel regionale als landsdekkende kaarten die continu worden aangevuld en geactualiseerd. De techniek achter de Atlas is ook nog altijd in ontwikkeling. Opmerkingen, tips, of eventuele fouten horen wij graag. Daarmee kunnen we de Atlas verbeteren. Neem contact met ons op.

Fotomateriaal
Een groot deel van het fotomateriaal is afkomstig van de Nationale Beeldbank/ RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Beeldbank. Tenzij anders vermeld is overig beeldmateriaal privé eigendom.

Contact
https://www.atlasleefomgeving.nl/contact

Beheer
Functioneel beheer: RIVM en Rijkwaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Hosting en Technisch Beheer: SSC-Campus, Geodan.

Redactie
Het RIVM verzorgt de eindredactie van de Atlas Leefomgeving. Mail documenten zoals persberichten en nieuwsbrieven aan de redactie via het contactformulier.

Gebruikersonderzoek
De Atlasorganisatie laat de website regelmatig testen op gebruiksvriendelijkheid. De aanbevelingen uit het onderzoek worden meegenomen in de volgende versies van de Atlas. Zo werken we aan een optimaal gebruiksvriendelijke website.

Functioneel Ontwerp
RIVM, Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Realisatie
Geodan, RIVM.