Colofon

 

De Atlas Leefomgeving komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met provincies, gemeenten en diverse kennisinstituten.

De Atlas Leefomgeving bevat zowel regionale als landsdekkende kaarten die continue worden aangevuld en geactualiseerd. De techniek achter de Atlas is ook nog altijd in ontwikkeling. Als u opmerkingen of tips heeft, of fouten constateert, horen wij dit graag. Wij gebruiken dit om de Atlas te verbeteren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Fotomateriaal

Een groot deel van het fotomateriaal is afkomstig van de Nationale Beeldbank/ RIVM Beeldbank. Tenzij anders vermeld is overig beeldmateriaal privé eigendom.

Correspondentieadres

E-mail: atlasleefomgeving@rivm.nl

Beheer

Functioneel beheer: RIVM en Rijkwaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Hosting en Technisch Beheer: SSC-Campus, Geodan.

Redactie

Het RIVM verzorgt de eindredactie van de Atlas Leefomgeving. U kunt de redactie documenten zoals persberichten en nieuwsbrieven mailen via contact.

Gebruikersonderzoek

De Atlasorganisatie laat de website regelmatig testen op gebruiksvriendelijkheid. De aanbevelingen uit het onderzoek worden meegenomen in de volgende versies van de Atlas. Zo werken we aan een optimaal gebruiksvriendelijke website.

Functioneel Ontwerp

RIVM, Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Realisatie

Geodan, RIVM.