De Atlas Leefomgeving komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ( VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)) in samenwerking met provincies, gemeenten en diverse kennisinstituten.

De Atlas Leefomgeving bevat zowel regionale als landsdekkende kaarten die continu worden aangevuld en geactualiseerd. De techniek achter de Atlas is ook nog altijd in ontwikkeling. Opmerkingen, tips, of eventuele fouten horen wij graag. Daarmee kunnen we de Atlas verbeteren. Neem contact met ons op.

Contact: https://www.atlasleefomgeving.nl/contact

Fotomateriaal

De meeste foto's komen van stockbureaus, de Nationale Beeldbank of de RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Beeldbank. Overig beeldmateriaal is privé eigendom.

Beheer

Functioneel beheer: RIVM en Rijkwaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Hosting en Technisch Beheer: SSC-Campus, Geodan.

Redactie

Het RIVM verzorgt de eindredactie van de Atlas Leefomgeving. Mail documenten zoals persberichten en nieuwsbrieven aan de redactie via het contactformulier.

Gebruikersonderzoek

De Atlasorganisatie laat de website regelmatig testen op gebruiksvriendelijkheid. De aanbevelingen uit het onderzoek worden meegenomen in de volgende versies van de Atlas. Zo werken we aan een optimaal gebruiksvriendelijke website.

Functioneel Ontwerp

RIVM, Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Realisatie

Geodan, RIVM.