Afbeelding

Bovenaanzicht van een natte koeltoreninstallatie boven op een gebouw

Wat is een natte koeltoren?

Natte koeltorens zijn onderdeel van koelinstallaties. Ze worden gebruikt voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen door het vernevelen van water in een open constructie. Je vindt natte koeltorens bij onder meer grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen, elektriciteitscentrales en chemische fabrieken.

Afbeelding

Echtpaar wandelt langs fontein

Natte koeltorens en gezondheid

Natte koeltorens kunnen een bron zijn van legionella. Vooral bij slecht onderhoud of beheer. Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken (legionellose). Daarom is het belangrijk dat we weten waar deze installaties staan. De kaarten met natte koeltorens kunnen helpen bij het opsporen van een uitbraak van legionellose.

Heel soms veroorzaakt de legionellabacterie een ernstige longontsteking. Dat heet ook wel veteranenziekte of legionellalongontsteking. Deze longontsteking kan zo ernstig verlopen dat mensen eraan kunnen overlijden. Er bestaat geen vaccin tegen de legionellabacterie. Behandeling met antibiotica is wel mogelijk.

 

Natte koeltorens

Kaart natte koeltorens

Locaties van natte koeltorens

Meld zelf een natte koeltoren

Niet alle natte koeltorens staan op onze kaart. Wij willen graag onze kaart zo actueel mogelijk houden. Daarom kan iedereen een natte koeltoren bij ons melden.

Volg het stappenplan hoe je dat kunt doen.

Wil je een wijziging doorgeven? De Atlas Leefomgeving past graag de gegevens voor je aan.  Geef de gewenste wijzigingen door via het contactformulier.

Afbeelding

Meldt een natte koeltoren

afbeelding

Locaties van natte koeltorens op de kaart

Beleid natte koeltorens

In de Omgevingswet (per 1-1-2024) staan in het Besluit activiteiten leefomgeving milieuregels voor natte koeltorens. De omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten houden in opdracht van gemeenten en provincies toezicht op de naleving van de regels.
 

Kijk ook eens bij

Externe veiligheid

Opslagtank gevaarlijke stoffen

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij het maken, gebruiken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen.

Natuurgeweld

Natuurgeweld in Nederland komt vooral voor in de vorm van extreem weer, natuurbranden en aardbevingen.