Kaarten Ongelukken

Gevaarlijke stoffen

Deze kaart toont verschillende soorten locaties met gevaarlijke stoffen. Die locaties kunnen een risico vormen voor de leefomgeving.

Buisleidingen

Deze kaart toont de ligging van de grotere (hogedruk) leidingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen onder de grond.

Wegen, spoor, water

Deze kaart toont de belangrijkste transportverbindingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per tank of container.

Kwetsbare gebouwen

Kwetsbare gebouwen zijn gebouwen waarin een groot gedeelte van de dag mensen verblijven.

Plaatsgebonden risico

Plaatsgebonden risico is een begrip om risico’s op een locatie te meten. Binnen een locatie met een hoog plaatsgebonden risico mogen geen kwetsbare gebouwen staan. Het toegestane plaatsgebonden risico ligt vast in een wettelijke norm. 

Kerncentrales

Bekijk hier de preparatiezones waarbinnen beschermende maatregelen zijn voorbereid, voor het geval dat er een kernongeluk plaatsvindt. De preparatiezones kunnen worden uitgebreid of verkleind. 

 

Hoogspanningslijnen

Bekijk op deze kaart waar de bovengrondse hoogspanningslijnen lopen. Klik op de lijnen en zie hoe breed de magneetveldzone ongeveer is.

Defensiezones

Op de kaart zie je de zones rond militaire gebieden in Nederland. 

Natte koeltorens

Natte koeltorens op kaart

Natte koeltorens kunnen een bron zijn van de legionella bacterie. Waar staan natte koeltorens?

Kaarten Natuurgeweld

Waar blijft het droog?

Welk gebouw heeft een droge verdieping waar ik kan schuilen als een overstroming dreigt?

Natuurbranden

Waar dreigt er een natuurbrand?

Overstromingen

Kaart overstromingen

Op deze kaart zie je waar en hoe diep Nederland onder water stroomt  als de primaire waterkeringen breken.

Water op straat

Kaart water op straat na extreme regen

 Als het hard regent, waar komt water op straat te staan en hoe diep?