Kaarten over droogte

Waar blijft het droog?

Kaart droge verdiepingen

Welk gebouw heeft een droge verdieping waar ik kan schuilen als een overstroming dreigt?

Kwetsbare fundering door droogte

Kaart funderingsproblematiek

De funderingkaart toont de plekken waar paalrot een probleem kan zijn.

Kaarten over hitte

Gevoelstemperatuur

Kaart gevoelstemperatuur

Op een zomerse dag kan het nog heter aanvoelen dan de thermometer aangeeft.

Klimaatrisico

Kaart klimaatrisico's

In welke buurten zijn de klimaatrisico's (hittestress en wateroverlast) het hoogst ?

Hittekaart

Kaart stedelijk hitte eiland effect

In steden is het heter dan in omringende  dorpen en op het platteland. Hoe warm wordt het bij jou?

Verkoeling

Kaart verkoelend effect groen en blauw

Waar kan je verkoeling vinden van groen en/of blauw?

Natuurbrand

Kaart Natuurbranden

In tijden van droogte komen natuurbranden sneller voor. Waar in Nederland kan een natuurbrand voorkomen?

Ozon (zomersmog)

Kaart van de actuele ozonconcentratie

Wat is de actuele ozonconcentratie in de lucht en is er kans op zomersmog?

Kaarten over veel regen

Water op straat

Kaart water op straat na extreme regen

Als het hard regent, waar komt water op straat te staan en hoe diep?

Ruimte voor water

Kaart waterbergend vermogen

Hoeveel ruimte is er in de grond om water op te vangen?

Kaarten over overstroming

Dijken

Kaart primaire waterkeringen

Op de kaart zie je de dijken van Nederland met de diverse beschermingsniveaus (in verschillende kleuren).

Overstroming

Kaart kans op overstroming

Op deze kaart zie je wat de kans is op een overstroming vanuit zee, meer of een rivier.

Kaarten over klimaatstresstest

Kwetsbare buurten

Kaart kwetsbare buurten voor klimaatrisico's

In deze buurten zijn de klimaatrisico's hoog, wonen veel kwetsbare ouderen en zijn er kansen om de leefbaarheid te verbeteren.

Leefbaarheid buurten

Kaart leefbaarheid buurten

In welke buurten zijn de kansen om klimaatverandering aan te pakken het grootst en ontstaan er win-winsituaties?

Kwetsbare ouderen

Kaart kwetsbare ouderen

In welke buurten wonen kwetsbare ouderen (minder mobiel en eenzaam)?