In het kort

Het bouwjaar kan veel zeggen over de staat van de woning. Het geeft een indicatie wat de bouwkwaliteit is en of de woning bv goed geisoleerd is. Ook is het een indicatie of er mogelijk asbest is gebruikt.

Zo zijn woningen gebouwd vóór 1920 minder degelijk gebouwd, terwijl de kwaliteit van woningen uit de periode daarna juist heel hoog is. Woningen die gebouwd zijn na de Tweede Wereldoorlog zijn weer van slechtere kwaliteit. Door de grote woningnood lag de focus op het produceren van veel woningen in plaats van op kwalitatief hoogwaardige woningen.

In de jaren 70 en 80 is de kwaliteit over het algemeen goed en zijn de woningen goed geisoleerd. Na 1990 is het Bouwbesluit ingevoerd. In dit besluit werden bouwnormen, -kwaliteiten en -voorschriften opgenomen en vastgelegd. Hierdoor is de kwaliteit en de luxe van de woningen aanzienlijk toegenomen. Daarnaast zijn de stookkosten voor deze woningen laag.

Over de kaart

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties en bevat gegevens van panden in Nederland. Naast het bouwjaar is dit o.a. het adres, oppervlakte en gebruiksdoel. 

Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers.

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving en is voor het laatst bewerkt op 01-12-2018.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Kadaster. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.