Wat  kan je doen als je lawaaioverlast hebt? 

Ga in gesprek

Last van de buren?  Probeer samen afspraken te maken. Last van verkeer? Vraag wat jouw gemeente of provincie doet om geluidoverlast tegen te gaan. Vaak hebben ze een Actieplan Geluid (2018-2023). Je kunt ook een klacht indienen.  

 

Wanneer maak jij zelf geluid? Bedenk dat dat een bron van ergernis kan zijn. Als je bijvoorbeeld in een volle treincoupé staat en anderen berichtjes horen binnenkomen op je telefoon. Door simpelweg je geluid uit te zetten draag jij bij aan een betere leefomgeving.

Afbeelding

geluidoverlast buren stilte bord cafe

Wandel of pak de fiets

Pak eens de fiets in plaats van de auto of brommer. Of ga wandelen, dan zorg je zelf voor minder verkeerslawaai. Daar is je buurt vast blij mee! Bewegen is ook goed voor je gezondheid, een win-win dus! 

Anders rijden

  • Koop stille banden voor de auto en rijd rustig. 

  • Laat de motor niet onnodig draaien. 

Overlast voorkomen en melden

Woon je vlakbij een drukke weg? Kies je slaapkamer aan de kant met het minste lawaai. Informeer bij je gemeente welke plannen ze hebben om geluidsoverlast te voorkomen. Je krijgt als burger steeds meer inspraak. Maak daar gebruik van! 

 

Overlast van treinen? Ga dan naar je gemeente of naar de dichtstbijzijnde GGD. Of neem contact op met ProRail.  

Woningisolatie

Woningisolatie dempt het geluid uit je omgeving. Denk aan dubbel glas en isolatie van de gevel. Daarmee kun je ook energie besparen. In veel gemeenten en regio's zijn er Energieloketten. Vraag daar vrijblijvend advies. Let op: blijf wel ventileren. Er bestaan ventilatieroosters die geluid tegen houden.

Afbeelding

Moeder en kind op de fiets door een straat in een woonwijk

 

Praktijkvoorbeeld: Actieplan Omgevingslawaai

Steeds meer wegen (> 55 dB) krijgen stiller asfalt in de Provincie Limburg

De provincies maken elke 5 jaar een actieplan Geluid voor de provinciale wegen. Ze mogen daarbij zelf bepalen boven welk(e) geluidsniveau(s) ze in actie komen tegen overlast. Dat geluidsniveau heet een ‘plandrempel’. De provincie Limburg heeft na een slimme analyse hun eerdere plandrempel verlaagd. Dat staat in hun Actieplan Omgevingslawaai Provinciale wegen 2018 – 2023. Eerst keek de provincie naar woningen met niveaus boven 63 dB. Maar nu legt de provincie ook stiller asfalt bij woningen met niveaus boven de 55 dB. Dan daalt het geluidsniveau bij circa 7.000 woningen. Bijna twee keer zoveel als wanneer de grens bij 63 dB ligt. Daar hebben dus meer mensen wat aan. Minder hinder en slaapverstoring dus. Goed dat de provincie gezondheid laat meetellen.

Afbeelding

kaart limburg geluid

Waar is veel wegverkeersgeluid door provinciale wegen in Limburg? Kaart uit het Actieplan.

 

Praktijkvoorbeeld: tunnel in Maastricht 

Minder geluid dankzij een tunnel in Maastricht 

Veel Maastrichtenaren hadden last van het drukke verkeer op de A2, die dwars door de stad liep. Maar dankzij een groot verkeersplan, de Groene Loper, verbeterde de leefbaarheid enorm. Eind 2016 ging de Koning Willem-Alexandertunnel open. De A2 kwam daarmee onder de grond te liggen. Bovenop de tunnel ontstond ruimte voor een groot park. Het verschil in verkeersgeluid is goed te zien op deze kaart in de Atlas. In de oude situatie loopt de A2 nog als een grote vette donkerrode streep op de kaart. Op de nieuwe kaart zie je daar alleen een smal streepje. De hoeveelheid geluid nam af met zo’n 5 tot 20 decibel. Goed nieuws dus voor de meer dan 40.000 mensen die in de directe omgeving van de A2-tunnel wonen. 

Afbeelding