Onze Atlas Leefomgeving biedt hopelijk veel bruikbare informatie. Zo niet, horen we dat graag. Maar er zijn naast onze Atlas Leefomgeving nog meer atlassen met informatie en kaarten over de leefomgeving. In Nederland, maar ook daarbuiten. Op deze pagina bieden we een overzicht van deze atlassen. 

Nederlandse atlassen

Er zijn ook andere atlassen in Nederland die met kaarten en informatie inzicht geven in onze leefomgeving. Deze atlassen zijn bedoeld voor professionals.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Snapshot van de website Atlas Natuurlijk Kapitaal

Werk jij aan en met natuur? Gebruik de kaarten van Atlas Natuurlijk Kapitaal om verdiepende, specifieke informatie te vinden over de meerwaarde van natuur voor onze maatschappij.

Atlas van de Regio

Atlas van de Regio

Werk jij als beleidsmaker, onderzoeker of ontwerper aan gebiedsontwikkeling of andere ruimtelijke vraagstukken? Dan biedt de Atlas van de Regio jou relevante kaartinformatie. Op die manier ondersteunt de Atlas jou bij een integraal onderzoek naar ruimtegebruik.

Klimaateffectatlas

Klimaateffectatlas

Ben je als professional (overheid of private partij) op zoek naar een overzicht van gevolgen van klimaatverandering? Gebruik dan de kaarten en informatie van de Klimaateffectatlas als startpunt.  
 

Internationale Atlassen

In mei 2023 ging de European environment and health atlas live. Deze Atlas brengt op Europees niveau de kwaliteit van de leefomgeving in kaart. Diverse landen in Eruopa beschikken ook over hun eigen geoportaal met kaarten en informatie die inzicht geven in de kwaliteit van leefomgeving van hun land. De Belgische deelstaat Vlaanderen heeft zelfs twee geoportalen! 

European environment and health atlas

Europese atlas environment and health

Voor landen in de EU geeft de European Environment Agency informatie en kaarten over leefomgeving en gezondheid. Met de nieuwe tool Check your place kunnen alle inwoners van Europa de kwaliteit van hun leefomgeving zelf checken. 

GEOportal Nordrhein-Westfalen

Screenshot van de website van het Duitse Geoportal

Onze oosterburen hebben een milieuportaal specifiek voor de regio Nordrhein-Westfalen: de GEOportal NRW. Binnen dit portaal kunnen gebruikers locatiespecifieke informatie opvragen over diverse thema's. Bijvoorbeeld over natuur, lucht en geluid. De milieuautoriteiten van Nordrhein-Westfalen bieden de data aan om de geïnteresseerde burger te informeren. De website is beschikbaar in het Duits.

The Environment and Health Atlas

Screenshot van de Environment and Health Atlas

Engeland en Wales ontwikkelden samen een Milieu en Gezondheid Atlas. Deze brengt ziektes als longkanker en COPD in beeld, maar ook een aantal milieu-indicatoren, zoals stikstofdioxide (NO2) en onkruidverdelgers (herbiciden). De kaarten zijn interactief en geven een duidelijke toelichting en verwijzingen naar extra informatie.

Géoportail

Screenshot van de website Geoportail

Dit Franse nationale kennisportaal van de aarde is gemaakt door het Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), oftewel, het nationaal instituut voor geografische en bosbouw informatie.  Het portaal biedt kaarten op een aantal thema's zoals landbouw, cultuur, gezondheid en recreatie. Daarnaast kan men kiezen uit diverse INSPIRE-kaarten. De informatie is alleen beschikbaar in het Frans.

Atlas Okolja

Screenshot van de Sloveense atlas website

Ook in Slovenië hebben ze een eigen Leefomgeving Atlas. Deze atlas is gemaakt door het Sloveense bureau van milieu. De atlas geeft informatie weer op basis van een aantal thema's, zoals milieu, klimaat, bodem en water. De kaarten zijn beschikbaar in het Engels. De achtergrondinformatie is Sloveens.

Geopunt Vlaanderen

Screenshot van de website geopunt Vlaanderen

Geopunt Vlaanderen is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Tal van kaarten geven een beeld van onder andere bouwen en wonen, historie en mobiliteit. Er zijn ook kaarten beschikbaar over natuur en milieu waar thema's als water en geluid onder vallen. De datalagen van de kaarten zijn direct inzichtelijk. Een deel is ook direct te downloaden. De website is alleen in het Nederlands.

Leefkwaliteit Vlaanderen

Screenshot van de website Leefkwaliteitvlaanderen.be

Vlaanderen heeft nog een website met een kaartenbibliotheek, namelijk: Leefkwaliteit Vlaanderen. Deze website van de Vlaamse overheid is voor iedereen toegankelijk. De kaarten geven informatie over het milieu en hoe dit de leefkwaliteit beïnvloedt. Wil je meer informatie over een thema? Dan kun je doorklikken naar andere relevante pagina’s binnen de website.