Dit komt omdat Internet Explorer een verouderde browser is. Bekijk de kaartviewer met andere internetbrowsers zoals Mozilla Firefox of Google Chrome. Met Microsoft Edge werkt het wel, maar duurt het iets langer voordat de kaart verschijnt.

Alle kaarten in de Atlas Leefomgeving zijn openbaar en mag je gebruiken voor onderzoek, rapportages en beleidsstukken. Bij 'Uitleg bij de kaart' in het rechterblok op de kaartpagina staat onder 'Kaartgegevens' wie de kaart heeft gemaakt en beheert. Neem eventueel contact op met de bronhouder.

De kaarten die in de Atlas staan komen uit verschillende jaren. Dit komt doordat de actualiteit niet bij alle kaarten even snel verandert (bijvoorbeeld de bodemkaart), of omdat een bronhouder nog geen recentere data heeft om op de kaart te tonen.
Wij streven er naar de meest recente kaarten in Atlas te tonen.

Bij 'Uitleg bij de kaart' in het rechterblok op de kaartpagina staat wanneer de kaart gemaakt is.

In het menu aan de rechterkant van de kaartviewer (de lijst met gekozen kaarten) kan je de transparantie van de kaart aanpassen.  In dit menu kun je ook een andere achtergrondkaart selecteren.

Een aantal kaarten kun je tot op buurtniveau bekijken, maar dat geldt niet voor alle kaarten. Soms is een kaart niet nauwkeurig genoeg om heel ver te kunnen inzoomen. Er is dan te weinig detailinformatie beschikbaar. Maar het kan ook voorkomen dat een kaart zo nauwkeurig is dat deze alleen zichtbaar is als je verder inzoomt.

De kaart die je in Atlas ziet staat bij de bronhouder op een server. Soms is die server tijdelijk niet beschikbaar. En soms is een kaart verouderd of zijn er nieuwe inzichten. De bronhouder haalt de kaart dan wel eens expres van de site. Meldt het ons als een kaart verdwenen is, dan zoeken wij uit waarom.

De topografische kaart van het Kadaster dient als achtergrondkaart. Elk jaar verschijnt een actuele versie van deze kaart en van de luchtfoto's.  Het kan daarom voorkomen dat de achtergrond in de tussentijd verouderd is.

Door een instelling aan te passen kun je de schuifbalken altijd zien.  Kijk op de website Appletips voor uitleg.

Het ingezoomde kaartdeel, zoals zichtbaar op het scherm kun je aan iemand anders doorsturen. Klik op de knop 'kaart delen' in het linkermenu, vierde knop van boven. Hiermee maak je een permanente link. Die link kun je delen via e-mail of social media. 

We proberen Check je plek zo actueel mogelijk te houden. De informatie komt uit kaarten die door organisaties van de overheid beschikbaar worden gesteld. Dit zijn organisaties zoals Rijkswaterstaat, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek. Zij zorgen ervoor dat de informatie regelmatig wordt bijgewerkt.
Soms zijn de gegevens echter van een aantal jaar geleden. Dit kan komen doordat de informatie niet bij alle kaarten even snel verandert, of het kan komen doordat er nog geen nieuwe data beschikbaar zijn.

De hoeveelheid groen (gras, struiken en bomen) is voor iedere buurt in Nederland berekend. Soms ervaren mensen echter de hoeveelheid groen in hun buurt anders dan de smiley weergeeft. Dit kan gebeuren als er bijvoorbeeld in de omgeving van een woning veel groen is. Maar als dit groen in een naastgelegen buurt ligt, dan wordt het niet meegenomen in de berekening van de smiley op dit adres. De ligging van de buurtgrenzen is hierbij dus heel belangrijk. In een volgende versie van Check je plek zal de berekening niet meer per buurt worden gedaan, waardoor het beter aansluit bij de ervaring van gebruikers

Omdat fijnstof en stikstofdioxide ook schadelijk is in lage concentraties, is er geen veilig niveau. Daarom is ervoor gekozen om de klassen donkergroen en lichtgroen niet te tonen. Deze smileys zijn grijs gemaakt. De drie gekleurde smileys geel, oranje en rood geven aan hoe goed of slecht de score is. De berekening van deze score staat in de uitleg van Check je plek.

Atlas Leefomgeving haalt de informatie uit kaarten van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek en andere organisaties van de overheid. Zo komt de informatie over de bestemming of het bouwjaar van een woning uit het BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), en de buurtinformatie komt uit kaarten van het CBS.
Mocht de informatie niet kloppen, laat het ons weten via https://www.atlasleefomgeving.nl/contact. Dan kunnen we dit doorgeven aan de betreffende organisaties.
 

De Atlas Leefomgeving bevat veel algemene informatie over je directe leefomgeving. De effecten van de verschillende aspecten op je eigen gezondheid of op die van mensen in je buurt staan niet in de Atlas.  Overleg met je huisarts als je je zorgen maakt over je gezondheid.

Bij vragen of zorgen over gezondheid in relatie tot je leefomgeving kun je contact opnemen met de Afdeling Milieu en Gezondheid van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) van je regio. Zie https://www.ggd.nl

De actuele luchtkaarten geven een indruk van de luchtkwaliteit van het afgelopen uur. Deze kaarten zijn niet geschikt voor toetsing aan grenswaarden. Daarvoor geldt een officiële methode met metingen op meetpunten in combinatie met berekeningen. Zie https://www.nsl-monitoring.nl/

Metingen van bijvoorbeeld fijnstof of stikstofdioxide geven de situatie direct rond het meetpunt weer. Met berekeningen kun je de concentratie tussen de meetpunten schatten. Door de berekeningen te toetsen met meetresultaten krijg je een toch een goed beeld van de werkelijke situatie .

Dat kan voor luchtkwaliteit, maar ook voor geluid of water. Lees daar meer over op kennisportaal Samen meten. 

De Atlas Leefomgeving bevat algemene informatie over geluid in de leefomgeving. Geluidshinder en lawaaioverlast kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Het hangt er vaak vanaf waar je woont. Neem daarom contact op met je gemeente, provincie of omgevingsdienst.

De kaart Geluid in Nederland is gemaakt met berekeningen. Zo krijg je een indruk van de hoeveelheid geluid in de buurt van je woning. Deze gegevens kun je niet gebruiken voor het vaststellen van de precieze geluidbelasting op de gevel. Daarvoor zijn metingen nodig. Ook de toetsing aan wettelijke normen moet door een deskundige gebeuren.

Natte koeltorens voeren overtollige warmte af uit productieprocessen en gebouwen door water te vernevelen in een installatie in de buitenlucht. Bij onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik kunnen hierbij legionellabacteriën via de lucht worden verspreid. Die bacteriën kunnen de Veteranenziekte (Legionellose) veroorzaken. Natte koeltorens zijn daarom een potentieel risico voor de gezondheid. Zie natte koeltorens.

Het is niet altijd bekend waar natte koeltorens staan. Iedereen kan via de Atlas Leefomgeving een natte koeltoren aanmelden. Volg het stappenplan.

We checken eerst alle aangemelde natte koeltorens bij de Omgevingsdienst. Pas daarna plaatsen we een natte koeltoren op de kaart.

Sommige kaarten kun je rechtstreeks downloaden als GIS-bestand vanuit de kaartviewer. Dat kan als er een downloadlink beschikbaar in 'Uitleg bij de kaart' (onder de Legenda).

Van vrijwel alle kaarten die in de Atlas staan wordt in het Nationaal Georegister of in het dataportaal van de overheid een technische beschrijving gegeven en wie de eigenaar/bronhouder van de kaart is .  Hier kan je in veel gevallen de kaart als GIS-bestand downloaden. Neem anders contact op met de bronhouder van de kaart.

De technische beschrijving van de kaarten in de Atlas staan in het Nationaal GeoregisterHier staat ook de bron beschreven waar de kaarten te vinden zijn. Een andere viewer kan de kaarten vervolgens ontsluiten als die WMS (web map services) ondersteunt.

In de uitleg bij de kaart (zie hiervoor de link aan de rechterkant op de kaartenpagina, onder de legenda) staat een verwijzing naar de technische beschrijving van de kaart in het Nationaal Georegister. In deze technische beschrijving staat ook de URL en de laagnaam van het WMS bestand. Deze informatie is nodig om de kaart in GIS software te openen. 

Je kunt een kaart insluiten of embedden op je eigen site. Dat gebeurt met een 'iframe' en met de 'permalink' van de kaart.  Maak eerst een permanente link door te klikken op de knop 'kaart delen' in het linkermenu, vierde knop van boven.

Gebruik de HTML code voor een iframe:

<iframe width="600" height="300" frameborder="0" scrolling="no" src="<invoegen permalink>&embed=true"></iframe>

Pas de afmetingen van 'width' en 'height' aan voor je website.

Staat je vraag er niet bij?

Neem contact op:

Als u niet akkoord gaat, kan uw vraag niet in behandeling worden genomen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacy-verklaring. Dit formulier handelen wij af conform de e-mailgedragslijn voor overheden . Daarin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.
1 + 4 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.