Everyone wants to breathe clean air. This is important for our health, especially if you suffer from lung disease or allergies. Check the air quality in your neighbourhood and find out how you can ensure clean air yourself.

Fijnstof

wolken lucht

Fijnstof is een verzamelnaam voor kleine deeltjes in de lucht. Deze deeltjes zijn niet goed voor je gezondheid. 

Stikstofdioxide

Verkeersweg in ochtend stikstofdioxide

Stikstofdioxide is een gas dat vooral in de lucht komt door verkeer en industrie. Het kan leiden tot hart- en vaatziekten. 

Geur veehouderij

Foto van een veestal en woningen

De lucht van veestallen kan overlast geven. Lees wat je daaraan kan doen. 

Kaarten

Voorbeeld van de fijnstof kaart

De Atlas Leefomgeving heeft diverse kaarten op het thema Schone lucht.

Kennis

skyline rotterdam

Welke gezondheidseffecten heeft luchtvervuiling? Wat is het Schone Lucht Akkoord en wat verandert in de Omgevingswet? 

Tips

Man kijkt naar lucht in Rotterdam

Hoe zorg je zelf voor schone(re) lucht? Lees ook hoe de lucht in Maastricht schoner werd door een tunnel.