Kaarten over groen en natuur

Groenkaart

Groenkaart

Hoe groen is je buurt? Zijn er veel bomen, struiken en planten?

Bomen

Bomenkaart

Waar staan bomen van 2,5 meter of hoger?

Ziekte van Lyme

Kaart ziekte van Lyme 2021

Hoeveel mensen bezochten een huisarts met een rode plek door een tekenbeet?

Rode lijst soorten

Kaart Rode lijst soortendiversiteit

In welke gebieden vind je veel soorten die op de Rode lijst van bedreigde planten en dieren staan?

Soortendiversiteit

Kaart Soortendiversiteit

Hoeveel soorten planten, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en vogels komen er per km² voor?

Bijendiversiteit

Kaart Bijendiversiteit

Hoeveel soorten bijen komen er voor?

Kaarten over verbindingen

Natuurnetwerk

Kaart Natuurnetwerk Nederland

Netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.

Natura 2000

Kaart Natura 2000-gebieden

Beschermde natuurgebieden, opgenomen in het Natura 2000 netwerk

Nationale landschappen  

Kaart Nationale landschappen

Waar vind je de nationale landschappen in Nederland?

Kaarten over bodem

Bodem van Nederland

Bodemkaart

Het bodemtype bepaalt welke planten van nature groeien op een plek.

Bodemonderzoek

Kaart bodemonderzoek

Waar is de kwaliteit van de bodem onderzocht? En op welke plekken is bodemverontreiniging opgeruimd?

PFAS metingen

Kaart PFAS meetlocaties en achtergrondwaarden

Hoeveel PFAS is er gemeten in de grond?

Aardkundige waarden

Kaart Aardkundige waarden

Waar vind je delen in het landschap, die wat zeggen over de natuurlijke ontstaanswijze?

Kaarten over water

Bescherming grondwater

Kaart Bescherming grondwater als bron van drinkwater

Gebieden waar een goede kwaliteit van het grondwater belangrijk is voor het drinkwater

Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater

Kaart Bestrijdingsmiddelen oppervlaktewater

Bestrijdingsmiddelen gemeten in oppervlaktewater (som normoverschrijdingen)

Waterkwaliteit

Kaart Kwaliteit oppervlaktewater (toxische druk)

Hoeveel last heeft het waterleven van giftige stoffen?

Zwemplekken

Kaart Waterkwaliteit zwemplekken

Waar kun je veilig zwemmen?