In 2022 vond de jaarlijkse Atlas Werkconferentie voor de tweede keer online plaats. Was jij er ook weer bij? Leuk! Kon jij er niet bij zijn? Op deze pagina kun je de beschikbaar gestelde presentaties  van de workshops terug kijken. In de week voorafgaand aan de Atlas Werkconferentie organiseerden wij een jubileumfeest ter ere van ons 15-jarig bestaan. Het filmpje rechts geeft een impressie van deze dag. 

Atlas Werkconferentie 2022

Atlas Werkconferentie 21 april 2022

Presentaties workshops

Register Externe veiligheid: het belang van een open overheid

Guido Rijnja, Algemene zaken 
De Atlas Leefomgeving is een mooi voorbeeld van een 'open overheid'. Maar dit levert ook een spanningsveld op. Openheid is nodig, maar je wilt burgers niet onnodig ongerust maken. Tijdens deze workshop leerden van Guido Rijnja deelnemers wat dilemmalogica is en hoe het kan worden toegepast bij een casus zoals het register Externe Veiligheid (REV).  Dilemmalogica is een methode die helpt om bij ingewikkelde opgaven ' common ground'  te zoeken tussen verschillende betrokken partijen. 

Download presentatie Register Externe Veiligheid: het belang van een open overheid 

Tips en tools voor bottom-up verduurzamen

Liesbeth Paardekooper en Marion van Amelrooij / Projectbureau Geluksplekken  
In de workshop Tips en tools voor bottom-up verduurzamen deelden Liesbeth Paardekooper en Marion van Amelrooij van Projectbureau Geluksplekken de kersverse inzichten van hun pilotproject Bottom-up verduurzamen in Houten. Wat drijft duurzame doeners en waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen gemeenten hun vernieuwde projecten het beste ondersteunen en wat levert het gemeenten op? Met bottom-up verduurzamen naar meer gelukkkige inwoners én een gezondere leefomgeving!

Download presentatie Tips en tools voor bottom-up verduurzamen 

Omgevingsvisie Haarlem: gezonde visie met veel burgerparticipatie

Jeroen Traudes, projectleider Omgevingsvisie / gemeente Haarlem  
Een gezonde omgeving is steeds vaker het vertrekpunt bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Hoe zorg je ervoor dat de ambitie voor een gezonde leefomgeving gedragen wordt door bestuurders, beleidsmakers, projectleiders en ook burgers? En dat gezonde leefomgeving ook een prominente rol krijgt bij de ontwikkeling? Hoe organiseer je dit op een integrale manier? En hoe betrek je bewoners hierbij? Deze vragen kwamen in deze workshop aan de orde. 

Download presentatie Omgevingsvisie Haarlem: gezonde visie met veel burgerparticipatie 

Denk mee over de nieuwste Atlas-ontwikkelingen

Sanne de Wit en Stephanie Wesselink / Atlas-team
De Atlas is van ons allemaal. Daarom daagde het Atlas-team deelnemers uit om in deze workshop mee te denken over nieuwe Atlas-tools. Zoals onze Straatklimaat-app. Klimaatverandering raakt ons allemaal. Met de Straatklimaat-app willen wij mensen motiveren om in actie te komen in hun eigen straat. Ook deelde het Atlas-team andere ideeën over het presenteren van informatie en data en het betrekken van mensen bij hun eigen leefomgeving.  

Download presentatie Denk mee over de nieuwste Atlas-ontwikkelingen

Koppeling Groene Batenplanner aan andere systemen biedt kansen voor gemeenten

Ton de Nijs en Joyce Kruiskamp / RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Ton de Nijs en Joyce Zwartkruis(RIVM) lieten in deze workshop zien hoe de Groene Batenplanner kan worden ingezet in gemeenten. De Groene Batenplanner is een tool die de effecten van ruimtelijke inrichting op het natuurlijk kapitaal berekent. Ook laten Ton en Joyce zien hoe de Groene Batenplanner kan worden gekoppeld aan andere systemen. Zo kun je heel mooi visueel maken waar je groen kan inplannen in een stad. En wat dat oplevert.  Het RIVM testte de Groene Batenplanner in twee pilots in Amersfoort en Zwolle. In de workshop participeerden de verschillende partners die bij deze pilots betrokken waren, zoals de gemeente Amersfoort, de gemeente Zwolle en Tygron en ESRI.

Presentatie Koppeling Groene Batenplanner aan andere systemen biedt kansen voor gemeenten

Gedrag en leefomgeving: hoe stuur je dat?

Eva van den Broek / Behaverioual Insight  
Stichting Behavioural Insights helpt organisaties betere gedragsprikkels te ontwerpen, zodat consumenten duurzamere keuzes kunnen maken. De ambitie van oprichter Eva van den Broek is om beleidsmaatregelen net zo grondig ‘in het wild’ te testen als een nieuwe chipssmaakTijdens de workshop kregen deelnemers van Eva inzicht in hoe ze het gedrag van mensen kunnen sturen. Na een presentatie met concrete voorbeelden rond leefomgeving, duurzaamheid en klimaatadaptatie gingen deelnemers zelf aan de slag.