Bezoekers kiezen workshops op Atlas Werkconferentie 2018 voor tafel met workshopkaartjes

Op 17 april 2018 vond de Atlas Werkconferentie 2018 plaats in de RAI Amsterdam als side-event van de beurs Building Holland. Hier vindt u een selectie van de presentaties die beschikbaar zijn gesteld en de korte workshopomschrijving.

Ontwerp de nieuwe Atlas

(Miranda Mesman en Rianne Dobbelsteen / RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en IenW)

De Atlas gaat vernieuwd worden en we nodigen u uit om ons te helpen. Denk mee en leg de basis voor het nieuwe ontwerp van de website. Op welke belangrijke vragen moet de Atlas volgens u een antwoord bieden? In deze interactieve sessie gaan we met u als gebruiker aan de slag. Uw bijdrage wordt gebruikt in het verder uitwerken van het ontwerp.

Atlas: standaard onderscheidend? 

(Joost Bakker, Cindy Vros en Arno de Bruijn / RIVM)

De atlassen gaan op de schop. Als voorloper op het gebied van het presenteren van (geo)informatie over gezondheid bevatten de Atlassen veel maatwerk. Tegenwoordig zijn er echter standaardpakketen beschikbaar met functionaliteiten die nog niet in Atlas zitten. Er ontbreken echter ook functionaliteiten, waarvoor al dan niet een workaround beschikbaar is. Daarom kijken we naar de mogelijkheid een atlas te maken met standaardproducten. In deze interactieve workshop nemen we u mee in onze zoektocht. Waarom willen we dit en wat betekent dit voor u? Wat zijn volgens u belangrijke aandachtspunten? Wij horen graag van u waarvoor u de Atlassen gebruikt en welke verbetermogelijkheden u ziet.

Luchtkwaliteit - Samen meten en open data

(Marita Voogt en Benno Jimmink / RIVM en Michael Ameling / DCMR)

De Atlas Leefomgeving presenteert gegevens over de luchtkwaliteit. Met behulp van modelberekeningen en metingen maakt het RIVM gebiedsdekkende kaarten. Het RIVM en regionale meetnetten voeren de metingen uit (zie www.luchtmeetnet.nl). In dit meetnet voldoen meetinstrumenten aan strenge Europese eisen. Er gaat de nodige tijd overheen voordat gevalideerde uurgemiddelde meetgegevens downloadbaar beschikbaar komen op de website www.luchtmeetnet.nl. Ongevalideerde gegevens (real time uurgemiddelden) zijn uitsluitend via www.luchtmeetnet.nl te bekijken en niet te downloaden. Er is echter veel belangstelling voor deze data, niet alleen bij het RIVM zelf voor toepassing in modellen, maar ook bij burgers en bedrijven. Door technologische ontwikkeling op gebied van goedkope sensoren en ICT komt het doen van metingen ook binnen bereik van anderen. Burgers gaan steeds vaker zelf de luchtkwaliteit meten, steden en regio's zetten in op sensornetwerken. We willen graag gebruik maken van al die extra meetgegevens en mensen ondersteunen als ze zelf willen meten. Daarom doen we onderzoek naar de werking en toepassing van goedkope sensoren. Via het dataportaal samenmeten.rivm.nl kunnen mensen nu al hun meetwaarden delen. Het is een experimentele omgeving, de kwaliteit van de sensorgegevens is niet altijd bekend. In de huidige fase geven sensoren op zijn best een indicatie van de luchtkwaliteit. De data op het dataportaal zijn vrijelijk beschikbaar. We gaan zowel voor de meetwaarden van www.luchtmeetnet.nl als de experimentele sensordata de open data policy van de overheid volgen. Wat zijn kansen en risico's van het open ter beschikking stellen van de meetgegevens? Wat betekent het dat gegevens nog niet gevalideerd zijn, of zoals in het geval van de goedkope sensoren, experimenteel? Daarover gaan we in deze sessie graag een interactieve discussie met u aan. Dat doen we na een korte inleiding op luchtmeetnet.nl en samenmeten.rivm.nl.

Wat is de waarde van groen en blauw in de stad? En hoe nemen we die waarde mee in een ruimtelijk ontwerp?

(Sandra Boekhold / RIVM, Stefan Verbunt (RVO), Jacco Schuurkamp (gemeente Den Haag), Hans Dekker (HD Landschapsarchitectuur))

Wat is de waarde van groen en blauw in de stad? Hoe kunnen we die waarden meewegen in besluitvorming over de ruimtelijke inrichting? Wat kan je met bestaande rekentools en modellen en wat is er verder nodig? Vanuit de city deal over de waarden van groen en blauw in de stad willen we daarover met aanwezigen het gesprek aangaan. We presenteren kort de city deal zelf, de context van de ruimtelijke besluitvorming, een praktijkcasus en de toolontwikkeling. Op basis daarvan praten we graag met u verder over waar uw behoefte ligt, en welke kennis, informatie en ondersteuning u nodig heeft om tot een duurzame en gezonde leefomgeving in de stad te komen.

Het Ambitieweb: een hulpmiddel voor maatschappelijke meerwaarde

(Henriette Stoop / RWS)

Binnen elke overheidsorganisatie zijn vanuit verschillende beleidssectoren ambities uitgesproken. Maar in de context van een project leidt dit niet automatisch tot een duidelijke afbakening aan welke doelen het project een bijdrage moet leveren. De hoofddoelstelling is niet het probleem, maar welke doelen kunnen worden gekoppeld? En in het geval van tegengestelde doelen, waarom juist deze? Een automatische reactie van een projectleider is om het project strak af te bakenen, zodat hij weet waarvoor hij aan de lat staat. Maar dit brengt het risico met zich mee kansen te missen. In deze workshop gaan we met het Ambitieweb aan de slag. Aan de hand van een casus onderzoeken we de mogelijke kansen om maatschappelijke meerwaarde te creëren en ordenen we deze met het Ambitieweb tot projectspecifieke ambities, waar de projectleider mee aan de slag kan.

Klimaatonderlegger: gelaagde klimaatbenadering van onderop

(Thomas Janssen / De Gruyter)

Het begrip klimaatonderlegger is ontwikkeld met als doel het vinden van een collectieve en laagdrempelige taal om de complexiteit van lokaal klimaat beter te doorgronden en bewust te worden van de effecten en de mogelijk te nemen maatregelen per klimatologisch deelgebied en / of eenheid. De sensoren zijn op zijn best een indicatie van de luchtkwaliteit. De data op het dataportaal zijn vrijelijk beschikbaar. We gaan zowel voor de meetwaarden van www.luchtmeetnet.nl als de experimentele sensordata de open data policy van de overheid volgen. Wat zijn kansen en risico's van het open ter beschikking stellen van de meetgegevens? Wat betekent het dat gegevens nog niet gevalideerd zijn, of zoals in het geval van de goedkope sensoren, experimenteel? Daarover gaan we in deze sessie graag een interactieve discussie met u aan. Dat doen we na een korte inleiding op luchtmeetnet.nl en samenmeten.rivm.nl.

Gender en e-waste / De reis van plastics en hoe dat ons leven beïnvloedt

(Chantal van de Bossche en Manon Zwart)

Tijdens deze workshop duiken we dieper in de materie plastic. Plastic is overal en we kunnen niet meer zonder. Het heeft ons leven veel eenvoudiger gemaakt. Het zorgt dat we voedsel langer kunnen bewaren en dat verpakkingen lichter zijn. Inmiddels komen ook de neven-effecten van de onvolprezen eigenschappen van plastic aan het licht, zoals micro-plastics, de aanwezigheid van weekmakers in kinderspeelgoed en de schadelijke gezondheidseffecten van het plastic afval. Tijdens deze workshop gaan we op reis met plastic en geven we meer inzicht in hoe plastic ons leven beïnvloedt en hoe we slimmer, gezonder en vooral zuiniger om kunnen gaan met dit materiaal.

De Go-methode: samen werken aan een gezonde leefomgeving

(Kimberly Linde en Ilse Storm / RIVM)

Hoe richt je de leefomgeving zo in dat mensen gezonder gaan leven? Hoe zorg je ervoor dat de bewoners gestimuleerd worden om vaker te fietsen en te lopen? Hoe creëer je kansen voor ontmoeting in de buurt? Hoe richt je groene plaatsen zo in dat ze uitnodigen tot sporten en spelen? We zoomen in op de GO! methode die voor Utrechtse wijken is ontwikkeld om door veranderingen in de leefomgeving de gezondheid van de bewoners te bevorderen. De methode brengt met beschikbare data en focusgesprekken met bewoners eerst de kansrijke thema's in beeld per wijk en koppelt die daarna aan combinaties van effectieve leefomgevingsmaatregelen. De leefomgeving wordt integraal benaderd vanuit de domeinen milieu (lucht en geluid), fysieke inrichting (mobiliteit, groen) en sociale samenhang (eenzaamheid, veiligheid). De GO! methode is ontwikkeld door het RIVM voor gemeente die samen met lokale en regionale partners en burgers op wijk- of dorpsniveau aan een gezondere leefomgeving willen werken.

Circulair economiespel: Samen rijk

(Nicole Segers / Creation2Creation)

We spelen een korte versie van het circulaire economie spel ‘Samen Rijk'. Spelen is serieuze business: lekker experimenteren en fouten maken mag! Dat is juist goed, want je leert ervan. Je probeert dingen uit, werkt op hele andere manieren samen met anderen en mag gekke, bijzondere en innovatieve ideeën inbrengen. Dat doet iets met je en het maakt verandering leuk! In het spel leer je de basisprincipes kennen van de Circulaire Economie en ga je er zelf mee aan de slag. In deze verkorte versie is er minder aandacht voor de business modellen en marktwerking, maar er is wel ruimte om te onderzoeken hoe het werkt met drijfveren, cross sectorale samenwerking, barrières en transitieprocessen in het algemeen. Dus op naar de toekomst! Doe je mee?