Wat is de waarde van groen en blauw in de stad? En hoe nemen we die waarde mee in een ruimtelijk ontwerp?

 Werkconferentie 2018
Sandra Boekhold / RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Stefan Verbunt (RVO), Jacco Schuurkamp (gemeente Den Haag), Hans Dekker (HD Landschapsarchitectuur)

Wat is de waarde van groen en blauw in de stad? Hoe kunnen we die waarden meewegen in besluitvorming over de ruimtelijke inrichting? Wat kan je met bestaande rekentools en modellen en wat is er verder nodig? Vanuit de city deal over de waarden van groen en blauw in de stad willen we daarover met aanwezigen het gesprek aangaan. We presenteren kort de city deal zelf, de context van de ruimtelijke besluitvorming, een praktijkcasus en de toolontwikkeling. Op basis daarvan praten we graag met u verder over waar uw behoefte ligt, en welke kennis, informatie en ondersteuning u nodig heeft om tot een duurzame en gezonde leefomgeving in de stad te komen.