Klimaatonderlegger: gelaagde klimaatbenadering van onderop

Werkconferentie 2018
Thomas Janssen / De Gruyter

Het begrip klimaatonderlegger is ontwikkeld met als doel het vinden van een collectieve en laagdrempelige taal om de complexiteit van lokaal klimaat beter te doorgronden en bewust te worden van de effecten en de mogelijk te nemen maatregelen per klimatologisch deelgebied en / of eenheid. De sensoren zijn op zijn best een indicatie van de luchtkwaliteit. De data op het dataportaal zijn vrijelijk beschikbaar. We gaan zowel voor de meetwaarden van www.luchtmeetnet.nl als de experimentele sensordata de open data policy van de overheid volgen. Wat zijn kansen en risico's van het open ter beschikking stellen van de meetgegevens? Wat betekent het dat gegevens nog niet gevalideerd zijn, of zoals in het geval van de goedkope sensoren, experimenteel? Daarover gaan we in deze sessie graag een interactieve discussie met u aan. Dat doen we na een korte inleiding op luchtmeetnet.nl en samenmeten.rivm.nl.