Luchtkwaliteit - Samen meten en open data

Werkconferentie 2018
Marita Voogt en Benno Jimmink / RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Michael Ameling / DCMR

De Atlas Leefomgeving presenteert gegevens over de luchtkwaliteit. Met behulp van modelberekeningen en metingen maakt het RIVM gebiedsdekkende kaarten. Het RIVM en regionale meetnetten voeren de metingen uit (zie www.luchtmeetnet.nl). In dit meetnet voldoen meetinstrumenten aan strenge Europese eisen. Er gaat de nodige tijd overheen voordat gevalideerde uurgemiddelde meetgegevens downloadbaar beschikbaar komen op de website www.luchtmeetnet.nl. Ongevalideerde gegevens (real time uurgemiddelden) zijn uitsluitend via www.luchtmeetnet.nl te bekijken en niet te downloaden. Er is echter veel belangstelling voor deze data, niet alleen bij het RIVM zelf voor toepassing in modellen, maar ook bij burgers en bedrijven. Door technologische ontwikkeling op gebied van goedkope sensoren en ICT komt het doen van metingen ook binnen bereik van anderen. Burgers gaan steeds vaker zelf de luchtkwaliteit meten, steden en regio's zetten in op sensornetwerken. We willen graag gebruik maken van al die extra meetgegevens en mensen ondersteunen als ze zelf willen meten. Daarom doen we onderzoek naar de werking en toepassing van goedkope sensoren. Via het dataportaal samenmeten.rivm.nl kunnen mensen nu al hun meetwaarden delen. Het is een experimentele omgeving, de kwaliteit van de sensorgegevens is niet altijd bekend. In de huidige fase geven sensoren op zijn best een indicatie van de luchtkwaliteit. De data op het dataportaal zijn vrijelijk beschikbaar. We gaan zowel voor de meetwaarden van www.luchtmeetnet.nl als de experimentele sensordata de open data policy van de overheid volgen. Wat zijn kansen en risico's van het open ter beschikking stellen van de meetgegevens? Wat betekent het dat gegevens nog niet gevalideerd zijn, of zoals in het geval van de goedkope sensoren, experimenteel? Daarover gaan we in deze sessie graag een interactieve discussie met u aan. Dat doen we na een korte inleiding op luchtmeetnet.nl en samenmeten.rivm.nl.