In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u het aantal baby’s (0-4 maanden) per km2 dat in oudere woningen woont en daardoor mogelijk aan meer lood staat blootgesteld.

Vóór 1945 zijn in woningen vooral loden drinkwaterleidingen aangelegd. Ongeveer vanaf 1960 is hiermee gestopt. De drinkwaterbedrijven hebben de waterleidingen buitenshuis in de periode 1995-2002 merendeels vervangen. Voor leidingen binnenshuis zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk. In oudere panden bestaat daarom de kans dat er nog loden leidingen aanwezig zijn.


Gezondheid

Mensen kunnen via kraanwater lood binnenkrijgen. Dit is vooral het geval bij huizen die nog loden waterleidingen hebben. Ook kan in huizen met nieuwe leidingen en kranen die nog niet goed zijn doorgespoeld, tijdelijk meer lood in het kraanwater zitten. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft berekend dat kraanwater in deze situaties een grote bijdrage kan leveren aan de totale dagelijkse blootstelling aan lood via voedsel en water. Bewoners krijgen in deze situaties meer lood binnen dan wat als veilig wordt beschouwd. Blootstelling aan lood kan een negatief effect hebben op het IQ van kinderen. Bij volwassenen kan het een grotere kans op nierziekten of een hogere bloeddruk geven.

Wat kunt u zelf doen?

Zijn er in uw woning loden leidingen aanwezig? 

Vervang alle loden waterleidingen. Tot aan het moment dat de loden waterleidingen in uw huis vervangen worden, gelden de volgende adviezen: 

  • Gebruik het water dat ’s ochtends de eerste 2 minuten uit de kraan komt, niet voor consumptie. Doe er zo mogelijk wat anders mee (schoonmaken, planten water geven, toilet doorspoelen etc.).
  • Bereid flesvoeding voor zuigelingen en jonge kinderen met flessenwater uit de winkel.
  • Gebruik ook voor kinderen tot en met 6 jaar en voor zwangeren flessenwater uit de winkel.

Heeft u nieuwe waterleidingen of nieuwe kranen in huis? 

Voor nieuwe waterleidingen geldt de eerste drie maanden het volgende advies: 

  • Gebruik het water dat ’s ochtends de eerste 2 minuten uit de kraan komt, niet voor consumptie. Doe er zo mogelijk wat anders mee (schoonmaken, planten water geven, toilet doorspoelen etc.) 

Voor nieuwe kranen hoeft slechts een kleine hoeveelheid doorgespoeld te worden en geldt de eerste drie maanden het volgende advies: 

  • Elke ochtend de kraan 10 seconden open zetten alvorens het water voor consumptie te gebruiken. 

Over de kaart

Het bouwjaar van woningen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG, versie januari 2018) is gekoppeld aan de gegevens van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) over de leeftijdsopbouw per buurt en aan de buurt- en gemeentegrenzen kaart. 

Voor de leeftijdscategorie 0 - 4 maanden is gebruik gemaakt van de informatie over het aantal geboorten per buurt in de buurtkaart van 2017. Dit aantal is gedeeld door drie en omgerekend naar percentage van de totale buurtbevolking. Dit percentage is vervolgens vermenigvuldigd met de gemiddelde woningbezetting per adres, zodat dit het aantal kinderen van 0 - 4 maanden per adres geeft. 

Vervolgens is voor iedere buurt het aantal baby’s dat aanwezig is in woningen met bouwjaar van vóór 1960 bij elkaar opgeteld. Tot slot is dit aantal per buurt gedeeld door het oppervlak van de buurt om het aantal baby’s per km2 te berekenen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.