In het kort

Op de kaart ziet u de ligging van de grotere buisleidingen in Nederland. De kaart gaat dus niet over de veel kleinere gasleidingen zoals die door woonwijken lopen. Aardgasleidingen staan bijvoorbeeld pas op de kaart als ze een minimale druk van 16 bar en een diameter van minstens 50 mm hebben. 

Gevaarlijke stoffen worden over de weg, het spoor en het water vervoerd, maar ook door buisleidingen. Buisleidingen lopen vaak ondergronds. Daardoor zijn ze meestal niet te zien. Door Nederland loopt een netwerk van buisleidingen. Via een buisleiding worden snel en betrouwbaar gassen en vloeistoffen vervoerd. Bijvoorbeeld aardgas en kerosine.

Deze stoffen zijn vaak brandbaar of giftig en bevinden zich soms onder hoge druk. Als er met een buisleiding iets mis gaat kunnen deze stoffen ontsnappen en in brand vliegen of exploderen. Ook kunnen dan giftige stoffen vrijkomen. Meestal ontstaat een lek of een breuk door graafwerk waarbij een leiding geraakt wordt.

Over de kaart

Het IPO beheert deze data en zorgt er voor dat deze data actueel zijn. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over gevaarlijke stoffen op deze atlas-pagina. Wanneer u wilt weten wat u moet doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen kijkt u dan op crisis.nl.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Verschillende bronhouders. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.