Kwetsbare objecten zijn publieke gebouwen met veel mensen of gebouwen met mensen die zichzelf niet kunnen redden, zoals zieken, bejaarden, kinderen.

Ziekenhuizen, grote hotels en gebouwen of scholen

Kwetsbare objecten, zoals ziekenhuizen, hotels en scholen staan op de risicokaart omdat ze extra aandacht verdienen wanneer het misgaat. Daarom worden kwetsbare objecten liever niet in de buurt van risicobronnen gebouwd. Hele hoge gebouwen hebben een bijzonder risico in geval van brand of instorting. Gemeenten hebben bij deze gebouwen extra aandacht voor brandveiligheid, constructie, ligging en bereikbaarheid voor wanneer het mis gaat.

Wie heeft de kaart gemaakt?

De provincies (Interprovinciaal Overleg (IPO)) maken en beheren de risicokaarten voor de inwoners. De gegevens zijn afkomstig van gemeenten, Rijk en provincies zelf. De kaart wordt geactualiseerd wanneer er nieuwe gegevens zijn. Om de risicokaart verder te ontwikkelen, werken provincies samen met gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Wil je de gegevens van de kaart gebruiken?

Bezoek het Risicokaart.nl voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 06-12-2022.