In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de concentratiegebieden voor glastuinbouw in de provincie Gelderland. Dit zijn gebieden waar de glastuinbouw zoveel mogelijk wordt geconcentreerd.

Wat doet de provincie Gelderland?

Glastuinbouw is van groot belang voor de economie. Er vindt veel innovatie plaats. Maar kassen kunnen de omgeving ook verstoren. Daarom kiest de provincie Gelderland voor concentratie van de glastuinbouw in een beperkt aantal gebieden. Door bedrijven in dezelfde omgeving te vestigen zijn er voordelen voor de tuinders, zoals mogelijkheden voor een gezamenlijke ontsluiting, energievoorziening en logistiek en dus meer overlevingskansen voor die bedrijven. Glastuinders die willen verkassen kunnen daarvoor subsidie (POP3) krijgen. Voorwaarde is dat de kassen op de vertreklocatie worden verwijderd. Greenport Gelderland is het tuinbouwprogramma voor het Gelderse Rivierengebied.

Over de kaart

Legenda

Glastuinbouwontwikkelingsgebied: Gebied waar nieuwvestiging en uitbreiding van glastuinbouw mogelijk is.

Reserve Glastuinbouwontwikkelingsgebied: Gebied waar nieuwvestiging en uitbreiding van glasbouw mogelijk is als er geen ruimte meer is in de glastuinbouwontwikkelingsgebieden.

Extensiveringsgebied: Gebied dat is gericht op afbouw van glastuinbouw. Nieuwvestiging is niet mogelijk.

Overig gebied: In de overige gebieden zijn de mogelijkheden voor uitbreiding beperkt tot eenmalig 20%.

Regionaal cluster: Er zijn in aanvulling op de glastuinbouwontwikkelingsgebieden drie regionale clusters voor glastuinbouwontwikkeling benoemd: Tuil, Est en Voorst.

Herkomst gegevens

De kaart is gebaseerd op de Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening is op 9 juli 2014 vastgesteld door PS voor de gebieden buiten het plangebied van het provinciaal inpassingsplan Bommelerwaard. Voor de Bommelerwaard heeft PS op 25 februari 2015 het provinciaal inpassingsplan vastgesteld. Glastuinbouwontwikkelingsgebied, Regionaal cluster en extensiveringsgebieden zijn in het actualisatieplan door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld. De overige gebieden zijn in het actualisatieplan door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over Duurzame land- en tuinbouw in de provincie Gelderland.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.