In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u het aantal kinderen per km2 dat in oudere basisscholen verblijft en daardoor mogelijk aan meer lood staat blootgesteld.

Vóór 1945 zijn in panden vooral loden drinkwaterleidingen aangelegd. Ongeveer vanaf 1960 is hiermee gestopt. De drinkwaterbedrijven hebben de waterleidingen buitenshuis in de periode 1995-2002 merendeels vervangen. Voor leidingen binnenshuis zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk. In oudere panden bestaat daarom de kans dat er nog loden leidingen aanwezig zijn.


Gezondheid

Mensen kunnen via kraanwater lood binnenkrijgen. Dit is vooral het geval bij huizen die nog loden waterleidingen hebben. Ook kan in huizen met nieuwe leidingen en kranen die nog niet goed zijn doorgespoeld, tijdelijk meer lood in het kraanwater zitten. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft berekend dat kraanwater in deze situaties een grote bijdrage kan leveren aan de totale dagelijkse blootstelling aan lood via voedsel en water. Bewoners krijgen in deze situaties meer lood binnen dan wat als veilig wordt beschouwd. Blootstelling aan lood kan een negatief effect hebben op het IQ van kinderen. Bij volwassenen kan het een grotere kans op nierziekten of een hogere bloeddruk geven.

Wat kunt u zelf doen?

Zijn er in uw woning loden leidingen aanwezig? 

Vervang alle loden waterleidingen. Tot aan het moment dat de loden waterleidingen in uw huis vervangen worden, gelden de volgende adviezen: 

  • Gebruik het water dat ’s ochtends de eerste 2 minuten uit de kraan komt, niet voor consumptie. Doe er zo mogelijk wat anders mee (schoonmaken, planten water geven, toilet doorspoelen etc.).
  • Bereid flesvoeding voor zuigelingen en jonge kinderen met flessenwater uit de winkel.
  • Gebruik ook voor kinderen tot en met 6 jaar en voor zwangeren flessenwater uit de winkel.

Heeft u nieuwe waterleidingen of nieuwe kranen in huis? 

Voor nieuwe waterleidingen geldt de eerste drie maanden het volgende advies: 

  • Gebruik het water dat ’s ochtends de eerste 2 minuten uit de kraan komt, niet voor consumptie. Doe er zo mogelijk wat anders mee (schoonmaken, planten water geven, toilet doorspoelen etc.) 

Voor nieuwe kranen hoeft slechts een kleine hoeveelheid doorgespoeld te worden en geldt de eerste drie maanden het volgende advies: 

  • Elke ochtend de kraan 10 seconden open zetten alvorens het water voor consumptie te gebruiken. 

Over de kaart

Het bestand met de basisscholen (DUO, versie 2-1-2017) bevat informatie over:

- De naam van de locatie

- Adresinformatie

- XY coördinaat

- het aantal beschikbare kindplaatsen

Om het bouwjaar van de basisscholen te achterhalen zijn deze locaties eerst gekoppeld aan het BAG-panden bestand (Basisregistratie Adressen en Gebouwen, versie januari 2018) op basis van de coördinaat van de basisschool. Daarnaast zijn ook de buurtnaam en de gemeentenaam toegevoegd, door ze te koppelen aan de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) bestanden met buurt- en gemeentegrenzen.

Vervolgens is voor iedere buurt het aantal kinderen dat aanwezig is in de basisscholen met bouwjaar van vóór 1960 bij elkaar opgeteld. Tot slot is dit aantal per buurt gedeeld door het oppervlak van de buurt om het aantal kinderen per km2 te berekenen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.