Op deze kaart zie je welke gebieden in Nederland aardkundig waardevol zijn. Aardkundig waardevolle gebieden vertellen iets over hoe dat gebied is ontstaan. Dat kunnen landvormen zijn. Zoals een strandwal of een stuwwal of een (oude loop van een) rivier of kreek. Maar ook bijzondere afzettingen zoals bodemlagen. Bijvoorbeeld een veenpakket met plantenresten uit het verleden.

Op veel plekken aanwezig in het landschap

Op de kaart geven de roze plekken de aardkundig waardevolle gebieden aan. Op al deze plekken kun je iets van de ontstaansgeschiedenis van ons Nederlandse landschap terugzien. Als je met de i-knop klikt op zo’n roze gebied, zie je waarom dat gebied waardevol is. Zo vind je in Brabant de in de laatste ijstijd gevormde Oisterwijkse vennen. Een voorbeeld van hoe het landschap ons iets over het verleden vertelt. En nog steeds zorgen wind en water samen met de ondergrond voor het in stand blijven van waardevolle gebieden, zoals de duinen en het Balgzand in de Waddenzee.

Wie heeft de kaart Aardkundige waarden gemaakt?

De kaart is gemaakt door Interprovinciaal Overleg (IPO).

Nieuwe versie verwacht

Onbekend

Wil je gegevens van Aardkundige waarden gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart.  Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 19-12-2023.