In het kort

In deze dataset vindt u gegevens over onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied.

Deze dataset geeft de grenzen van de gebieden weer met aardkundige waarden.

Aardkundige waarden zijn die onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied. Dit op basis van geologie, geomorfologie, hydrologie of bodemkunde. Het gaat daarbij niet alleen om het behoud en de beleefbaarheid van historische verschijnselen. Er wordt ook betekenis gehecht aan actuele processen, die aardkundige waarden opleveren.

Provincies nemen aardkundige waarden op in het landschaps- en bodembeschermingsbeleid.

Over de kaart

Deze dataset is de geharmoniseerde dataset van de gezamenlijke provincies.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Interprovinciaal Overleg (IPO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.