De Omgevingswet komt dichterbij. In oktober zitten we ruim een jaar voor inwerkingtreding van de wet. Met de recente publicatie van de Omgevingsregeling staat het wettelijk stelsel een heel eind in de steigers. Wat in 2019 nog te verwachten is betreft de Aanvullingswet Grondeigendom, het Invoeringsbesluit en de diverse Aanvullingsbesluiten.

Voor wie?

Milieuprofessionals.

Programma

Net als tijdens eerdere edities wordt ook deze editie stil gestaan bij de ontwikkelingen in de wetgeving. Met op 10 oktober 2019 nog ruim een jaar te gaan zal de aandacht meer verschuiven naar implementatie en uitvoering van de wet. In het bijzonder bij het overgangsrecht en bij het vormgeven van de transitie in de periode tot 2029, het digitaal stelsel, participatie, cultuurverandering, inhoudelijke thema’s en de relatie van de Omgevingswet met belangrijke thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie.  Net als eerdere edities kan de bezoeker weer rekenen op brede aandacht voor de verschillende facetten van de Omgevingswet.

Organisatie

Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) in samenwerking met diverse partners.

Meer informatie?

Meer informatie over de Dag van de Omgevingswet 2019 vindt u op de website van VVM.