Ruimte in de stad is schaars wordt er geroepen. Tegelijkertijd zijn er parken, hofjes en pleintjes waar niemand wil komen. Ook is er behoefte aan steeds meer woningen in de stad én aan een omgeving die sociale interactie, beweging, klimaatadaptatie en biodiversiteit bevordert. Kortom de buitenruimte staat onder druk. Aoife Wuller legt uit hoe zij in haar werk harde en zachte data combineert. Zij komt daarmee tot een integrale afweging om het voorzieningenniveau op peil brengen. En neemt ambities zoals klimaatadaptie, biodiversiteit en inclusiviteit daarin mee.