Rapport toegankelijkheid Atlas Leefomgeving, WCAG 2.1 inspectieniveau AA.