In het kort

Vliegen met drones is leuk en spannend maar het kan niet overal. Op deze kaart kunt u zien welke gebieden voor drones verboden of beperkt toegankelijk zijn. Sommige militaire vliegvelden zijn bijvoorbeeld beperkt toegankelijk, wat wil zeggen dat u er alleen mag vliegen als er iemand met u meekijkt. Die persoon kan u waarschuwen voor aankomende vliegtuigen. U moet dan direct landen, want vliegtuigen en andere luchtvaartuigen hebben altijd voorrang. In Natura2000 gebieden kunnen ook beperkingen gelden, afhankelijk van het beleid van de desbetreffende provincie.

Gezondheid

Deze kaart valt onder het thema Vrije tijd. Met een drone vliegen is voor de één een ontspannende activiteit maar voor de ander kan het overlast veroorzaken. De Rijksoverheid heeft regels opgesteld om ieders veiligheid en privacy te bewaken.

Zelf doen

Naast de regels voor de plaats waar u vliegt, gelden deze algemene regels

- U mag niet hoger vliegen dan 120 meter boven de grond of het water.

- U moet op veilige afstand van mensen en gebouwen vliegen.

- U moet de drone altijd kunnen zien.

- U mag niet in het donker vliegen

- Als u iemand filmt of fotografeert moet u hem daarvan op de hoogte brengen.

Soms geldt een tijdelijk of permanent vliegverbod in een deel van het luchtruim. Dit geldt bijvoorbeeld boven het koninklijk paleis, of boven een groot evenement als Sail. Deze infographic vat de regels voor recreatief gebruik van een drone samen. Voor zakelijk gebruik zijn de regels wat anders.

U kunt een voorval met een drone melden bij de plaatselijke politie.

Over de kaart

Deze kaart is ter informatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Hij is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Lucht VerkeersLeiding Nederland (LVLN). De regels waaraan u zich moet houden (Wet luchtvaart (artikel 5.3) en Regeling modelvliegen) staan op: rijksoverheid.nl/drones.

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving en is voor het laatst bewerkt op 22-11-2018.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Kadaster. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.