Op deze kaart staan de geregistreerde energielabels van alle adressen in Nederland. Let op: De energie-index is hier niet in meegenomen. Als er meerdere adressen in een gebouw voorkomen, wordt het meest voorkomende energielabel in de kaart getoond.

Energiezuinig

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Op de kaart zijn de zeer zuinige woningen donkergroen (klasse A+++++) en de zeer onzuinige rood (klasse G). Nog niet alle gebouwen hebben een geregistreerd energielabel. 

Energielabel is een momentopname

Bij verkoop of verhuur van een woning heb je een energielabel nodig. Dat moet een energieadviseur  voor je opstellen met de gegevens van jouw huis. Lees meer hierover bij Milieucentraal. Het energielabel kan veranderen als je bijvoorbeeld het huis verder isoleert, voor een duurzamere manier van verwarmen kiest of zonnepanelen op het dak legt.

Nieuwe versie verwacht

De kaart wordt aan het begin van iedere maand vernieuwd. Op deze pagina is te zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd.

Wie heeft de kaart gemaakt?

De maker is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). De gegevens zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Lees hoe de kaart gemaakt is in het Nationaal Georegister.


Deze tekst is voor het laatst bewerkt op 15-02-2024.