In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart laat de gemiddelde WOZ waarde zien (Waardering Onroerende Zaken), van woningen die in een vierkant van 100 bij 100 meter liggen. De kaart is alleen zichtbaar als u een beetje inzoomt. De WOZ waarde in deze kaart is berekend voor het jaar 2017.

De WOZ waarde is onder andere van belang voor de belastingaangifte en om de hoogte van huurprijzen van woningen vast te stellen.

Over de kaart

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van een onroerende zaak (WOZ-object) en levert deze waarde aan voor de Basisregistratie WOZ bij het Kadaster. De Rijksbelastingdienst, waterschappen en andere bevoegde instellingen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, kunnen vervolgens deze informatie uit de basisregistratie halen. Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vervolgens per vierkant van 100 bij 100 meter de gemiddelde WOZ waarde berekend. Dit staat ook beschreven in het document "Statistische gegevensper vierkant enpostcode 2018–2017–2016–2015".

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving en is voor het laatst bewerkt op 10-03-2020.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is CBS. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.