Op de kaart zie je percelen met het type landgebruik in Nederland in 2023. De kleuren vertellen of het een akkerbouwperceel is, natuur, grasland of iets anders. Wil je meer informatie over de grond en welk gewas erop groeit? Klik dan eerst in het menu links op "Informatie op locatie" en daarna op het stuk grond.

Nederland heeft veel akkerbouw en grasland

Buiten de grote steden ligt veel landbouwgrond. Landbouwpercelen kunnen invloed hebben op je gezondheid en/of je gezondheidsbeleving. Gewasbeschermingsmiddelen, mestinjectie, weidsheid en weinig autoverkeer hebben allemaal verschillende invloeden op de omgeving en op mensen.

Wie heeft de kaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken. De kaart wordt elk jaar op 15 mei vernieuwd. De kaart wordt dus jaarlijks geactualiseerd.

Wil je de gegevens gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart, of om de gegevens te downloaden. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 09-06-2023.