Op deze kaart zie je de kans op geurhinder door veehouderij in de provincie Noord-Brabant in 2019. Het houden van grote aantallen kippen, varkens of kalveren kan geuroverlast geven bij mensen die in de buurt wonen.

Vaker geuroverlast in gebieden met veel intensieve veehouderij

Gebieden met veel dieren en grote stallen kleuren rood op de kaart. Woningen, scholen, gezondheidscentra en bedrijven staan met groene stippen op de kaart (alleen zichtbaar bij ver inzoomen). Zo zie je waar mensen last kunnen hebben van stank.

Hoe bepaal je geurhinder?

Het aantal dieren, het type stal en voer en de opvang van mest telt mee bij het schatten van de geurconcentratie. Ook telt mee hoeveel stallen er in de buurt zijn. Je kunt de kans op hinder bij verschillende geurconcentraties bepalen. En daarna die hinderkans omrekenen naar een effect op de gezondheid van omwonenden, de Gezondheidseffect Screening-score (of GES score, voor toelichting zie Ruimte en gezondheid). Bedrijfswoningen bij een veehouderij staan niet op de kaart.

Wie heeft de kaart van Geurhinder door veehouderij gemaakt?

De kaart is gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Wil je de gegevens gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart, zoals de contactgegevens van de bronhouder. Ook kan hier het databestand gedownload worden. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen. 

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 16-09-2021.