In het kort

Wat ziet u?

Glastuinbouwconcentratiegebieden: aangewezen gebieden voor glastuinbouw in de provincie Zeeland. De kaart is bedoeld voor het snel inzichtelijk maken waar in Zeeland ontwikkelingen met glastuinbouw kunnen plaatsvinden. De kaart is van belang voor ondernemers.

Wat doet de overheid?

De Provincie Zeeland staat een grootschalige ontwikkeling van de glastuinbouwsector toe in deze gebieden.

Over de kaart

Herkomst gegevens

Verordening Ruimte Provincie Zeeland en gemeentelijke bestemmingsplannen.

Hoe is de kaart tot stand gekomen?

Het is een combinatie van de kaarten behorend bij de Verordening Ruimte Provincie Zeeland en bestemmingsplannen van enkele gemeenten.

Meer weten?

Deze informatie is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Zeeland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.