In het kort

Wat ziet u?

De kartering van habitattypen in de Kop van Schouwen.

Wat doet de overheid?

Het in beeld brengen van de ligging van habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. Dit is van belang voor beheer van het gebied, beleid en doelstellingen voor Natura 2000.

Over de kaart

Herkomst gegevens

Habitatkartering wordt gemaakt met behulp van (beschikbare) vegetatiekaarten en luchtfoto’s, aangevuld met veldwerk.

Hoe is de kaart tot stand gekomen?

Vertaling van vegetatiekaarten en luchtfoto’s. Voor het deel van Staatsbosbeheer betreft de inhoud een kartering in 2008, die voor de huidige kaart vertaald is. De grenzen zijn echter grotendeels opnieuw geïnterpreteerd vanaf luchtfoto. De Zoute Haard is herzien in juni 2011.

Meer weten?

Voor nadere informatie, zie:

Rapport: Damm, T., D. de Boer & B.W.J. Oosterbaan, 2010. Habitatkartering Kop van Schouwen. Met gedeeltelijke kartering van typische plantensoorten. G&G-rapport 2010-62, Van der Goes en Groot, Alkmaar/Kwintsheul.| Provincie Zeeland

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Zeeland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.