In het kort

Wat ziet u?

De kartering van habitattypen in het natuurgebied de Manteling van Walcheren.

Wat doet de overheid?

Het in beeld brengen van de ligging van habitattypen binnen Natura 2000-gebieden.

Voor wie is dit van belang?

Van belang voor beheer van het gebied, beleid en doelstellingen voor Natura 2000.

Over de kaart

Algemeen

De habitatkartering wordt gemaakt met behulp van (beschikbare) vegetatiekaarten en luchtfoto’s, aangevuld met veldwerk.

Hoe is de kaart tot stand gekomen?

Vanuit beschikbare vegetatiekarteringen en luchtfoto’s is een vertaling gemaakt naar habitattypen, aangevuld met veldwerk.

Meer weten?

Voor nadere informatie, zie:

Oosterbaan B.W.J., D.J. van der Goes & T. Damm, 2010. Habitatkartering Manteling van Walcheren. Met gedeeltelijke kartering van typische plantensoorten. G&G-rapport 2010-58, Van der Goes en Groot, Alkmaar/Kwintsheul. Provincie Zeeland

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Zeeland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.