Op de kaart zie je hoeveel procent van de mensen tussen de 18 en 65 jaar in 2022 lopend en/of fietsend naar school of werk zijn gegaan. Personen die een stukje van de reis lopend of per fiets hebben afgelegd, zijn ook meegerekend. Denk bijvoorbeeld aan mensen die naar een bushalte fietsen en daarna op de bus stappen naar school of naar werk. Bij verder inzoomen zie je de informatie ook op wijkniveau. 

Nederland fietsland

Op deze kaart zie je dat Nederland echt een fietsland is. In de meeste gemeentes gaat ongeveer de helft van de mensen lopend en/of fietsend naar school of werk. De provincie Drenthe en het zuiden van Limburg scoren het laagste. Daar gaan in de meeste gemeentes 30% tot 35% van de mensen lopend en/of fietsend naar school of werk.

Wie heeft de kaart lopen of fietsen naar school en werk gemaakt?

De kaart is gemaakt door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Je kunt de kaart downloaden bij het Nationaal Georegister, of via de link onder de legenda.

Het RIVM heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van de ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2022 van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee zij de cijfers berekent.

Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 13-05-2024.