In het kort

Op deze kaart is de reeks 16e-eeuwse stadsplattegronden van de cartograaf Jacob van Deventer te zien in combinatie met een gereconstrueerde landschappelijke ondergrond en de historische wegenstructuur van Nederland uit dezelfde periode. Het peiljaar is 1575: het sterfjaar van Van Deventer. Meer informatie over deze kaart vindt u in de publicatie van "Een nieuwe kaart van Nederland in 1575".

Over de kaart

De stadsplattegronden zijn gedigitaliseerd aan de hand van de kaarten van Jacob van Deventer. In enkele gevallen zijn deze aangevuld met stadsplattegronden uit dezelfde tijd, met vergelijkbare nauwkeurigheid. De paleogeografische ondergrond is gebaseerd op de kaart van 1500 uit de Atlas van Nederland in het Holoceen, aangevuld met Sgrooten, Waghenaer en de Jode. Correcties zijn aangebracht aan de hand van Jacob van Deventer.

Meer weten?

Deze kaart komt uit de "Kaart van de verstedelijking" van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.