Huishoudbeurs 2024

Hoe beleven mensen hun leefomgeving? Samen met TrueTalk deed het Atlas-team op 21 en 22 februari onderzoek op de Huishoudbeurs in Amsterdam. We stapten uit onze groene bubbel en gingen in gesprek met verschillende mensen uit heel Nederland.    

Het onderzoek had drie deelvragen: wat betekent het begrip leefomgeving voor mensen, hoe zoeken en vinden mensen informatie over hun leefomgeving en hoe ervaren mensen veiligheid in hun leefomgeving? In het totaal deden 216 bezoekers van de huishoudbeurs aan het onderzoek mee. 

Wat betekent hun leefomgeving voor mensen?

Uit de antwoorden bleek dat leefomgeving voor de bezoekers van de Huishoudbeurs iets is dat dichtbij is en een sociaal karakter heeft. Ze denken bijvoorbeeld aan hun eigen huis, straat en buurt. Voorzieningen als winkels en speeltuinen zijn belangrijk, maar ook een park of een bos om in te kunnen wandelen. Rust, groen en ruimte, dus geen druk verkeer en genoeg groen dichtbij. En ze hechten veel waarde aan sociale veiligheid. Maar het allerbelangrijkst vinden mensen de gezelligheid en contacten met anderen in hun buurt. Elkaar groeten, op elkaar kunnen terugvallen en geen overlast voor elkaar veroorzaken.

Hoe zoeken mensen informatie?

Ook bij het vinden en zoeken naar informatie over hun leefomgeving spelen anderen een grote rol bij de bezoekers van de Huishoudbeurs. Als mensen willen verhuizen, lopen ze een rondje in de buurt en vragen ze rond bij familie en vrienden. En als ze al online op zoek gaan naar informatie, dan doen ze dit vaak via sociale media-platforms als Facebook. Mensen waren vooral enthousiast over de Atlas-tool Check je plek, die vonden ze overzichtelijk en functioneel. Een meerderheid zou de Atlas Leefomgeving zelf gebruiken of aanraden aan bekenden, want ze vinden het leuk om buurten te vergelijken. 

true talk


Hoe ervaren mensen veiligheid in hun omgeving?

De bezoekers van de Huishoudbeurs ervaren hun leefomgeving als veilig als er geen criminaliteit is en geen overlast. Dat hun kinderen buiten veilig kunnen spelen en er geen druk verkeer is en ze ’s avonds veilig op straat kunnen lopen. Denk aan een veilige groene straat waar kinderen kunnen spelen zonder druk verkeer. Externe veiligheid is voor veel mensen die de Huishoudbeurs bezoeken een ver-van-je-bed-show. Alleen als risico’s dicht bij komen, gaan het leven bij mensen. Bijvoorbeeld als mensen last hebben van de gevolgen van een overstroming of er een brand bij hen in de buurt is geweest.

Overlappende conclusies

De drie deelonderzoeken laten overlappende conclusies zien: mensen beleven leefomgeving van dichtbij. Gevoel en mensen om hen heen zijn erg belangrijk. Dat is een mooie uitkomst.