grasland met blauwe lucht en groen vraagteken

Hoe zouden uw ideale Atlas Leefomgeving en Atlas Natuurlijk Kapitaal eruit zien? Om deze vraag te beantwoorden, is in juni een korte enquête uitgezet. De resultaten zijn binnen!

De Atlassen Leefomgeving en Natuurlijk Kapitaal komen voort uit de wettelijke opdracht van de overheid om te voorzien in toegankelijke milieu-informatie. Beide Atlassen zijn volop in ontwikkeling en worden continu aangepast. Vraag en aanbod moeten goed op elkaar aansluiten en de Atlassen moeten zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn. Dit kunnen wij niet alleen, daar hebben wij uw hulp voor nodig. Daarom hebben wij in juni een korte enquête uitgezet bij Nature Today en op ons eigen portaal. 140 mensen deden mee, afkomstig uit diverse sectoren (overheid, bedrijfsleven, onderwijs).

Groen, groener, het groenst

Zo waren wij benieuwd welke thema's mensen als het meest behulpzaam ervaren bij het zoeken naar een nieuwe woonplek. Dit leverde enthousiaste reacties op. Groen werd als thema het vaakst genoemd in de breedste zin van het woord. Van biodiversiteit in de omgeving, de hoeveelheid parken en recreatiegebieden tot groen op daken en toekomstige ‘groene' beleidsontwikkelingen. ‘Geluid' volgde als vaakst genoemde thema. De meeste reacties hadden betrekking op uiteenlopende vormen van geluidsoverlast: van vlieg- en wegverkeer tot burenoverlast en omgevingslawaai door airco's en tuinhulpjes. Lucht, ruimte en overig deelden samen de derde plaats als meest genoemde thema. Bij lucht werd de luchtkwaliteit genoemd en meer specifieker: de hoeveelheid stikstof, fijnstof en lichtbelasting. Bij ruimte werden onder andere het aantal openbare speelplekken genoemd, maar ook de ruimte tussen de huizen en de bevolkingsdichtheid.

 

Wat kan beter?

We vonden het leuk om de positieve reacties te lezen. Zoals ‘Ga vooral door met de Atlassen!' en ‘Geweldig initiatief'. Natuurlijk waren er ook suggesties voor verbetering. Zo stelde een deelnemer voor om een tijdladder aan de kaarten toe te voegen zodat gebruikers veranderingen kunnen waarnemen: hoe was de situatie twee jaar geleden en nu? Een andere gebruiker pleitte voor een mobiele versie van de Atlassen. Op de vraag welke kaarten de deelnemers nog op de Atlassen misten, werden kaarten genoemd die de intensieve veeteelt weergaven, maar ook de uitputting van het natuurlijk kapitaal (bodem en water). Ook suggereerde iemand om ook het sociale kapitaal in de kaarten mee te nemen.  

Leuk zo'n gebruikersonderzoek, maar hoe verder?

Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor de medewerking en nemen al uw waardevolle suggesties mee. Misschien kunnen we niet alle ideeën meteen uitvoeren, ze helpen ons wel om prioriteiten te stellen en beter aan te sluiten bij wat gebruikers nodig hebben. Zo staat de ontwikkeling van de mobiele versie ook bij ons hoog op de agenda. Ook heeft een aantal mensen zich opgegeven voor ons gebruikerspanel. Met deze ‘denktank' willen we de Atlassen gaan door ontwikkelen met nieuwe functionaliteiten en prioriteiten. Zo kunnen we onze gebruikers nog beter van dienst zijn.