In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart ziet u de door de provincie Gelderland aangewezen Waardevol open gebied. De gebieden zijn van waarde vanwege hun grootschalige openheid. Op de randen na zijn deze gebieden, over grote oppervlakten niet of nauwelijks bebouwd. Ook valt de historie uit het landschap af te lezen.

Wat doet de provincie Gelderland?
De provincie en haar partners streven er samen naar de openheid van karakteristieke open landschapseenheden (waardevolle open gebieden) als kernkwaliteit te behouden. Openheid en ook het ontbreken van bebouwing is een kwetsbare kernkwaliteit, want ook kleine ingrepen kunnen de openheid al aantasten.

Ruimtelijke ingrepen die de openheid aantasten zijn in principe niet toegestaan.  Windenergie  is onder bepaalde voorwaarden mogelijk, vanwege de belangrijke maatschappelijke opgave van energietransitie.

Over de kaart

Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

Doel vervaardiging: Gelderse Omgevingsvisie.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over de Omgevingsvisie.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.