In het kort

Wat ziet u?
Op deze kaart ziet u de door de provincie Gelderland vastgestelde rustgebieden voor winterganzen.

Wat doet de provincie Gelderland?
De provincie en haar partners geven door het vaststellen van rustgebieden invulling aan de internationale verplichting tot duurzame instandhouding van de ganzenpopulatie.

In de rustgebieden voor winterganzen waarborgt de provincie de noodzakelijke rust voor ganzen en is er een schadevergoedingsregeling voor eventueel optredend landbouwschade.

Ook het behoud van de openheid is voor de rustgebieden essentieel. Dit betekent dat de rustgebieden voor winterganzen zijn uitgesloten als zoekruimte voor windturbines.

Tegemoetkoming in de schade
Als u schade heeft aan bedrijfsmatig geteelde landbouwgewassen, veroorzaakt door de winterganzen kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Een aanvraag kunt u indienen bij de unit Faunafonds van Bij12 van de gezamenlijke provincies.

Over de kaart

Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld. Doel vervaardiging: Gelderse Omgevingsvisie.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over de Omgevingsvisie

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Gelderland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.