Voor activiteiten met gevaarlijke stoffen wordt een plaatsgebonden risico (PR) bepaald. Dit is de kans per jaar dat een persoon, die altijd aanwezig is op die plaats, overlijdt door een ongeval met een gevaarlijke stof. De gevaarlijke stoffen worden gebruikt in bijvoorbeeld een chemisch bedrijf of in een haven waar gevaarlijke stoffen worden vervoerd of opgeslagen. De kans om te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen is het grootst in de buurt van het ongeval. Hoe verder van het ongeval, hoe kleiner de kans op overlijden. Op de kaart staan de plaatsgebonden risico’s aangegeven in de kleuren roze, blauw, geel en groen met een stippelcontour en met een getal. Dit getal geeft de hoogte van het plaatsgebonden risico weer. Op de kaart staan de volgende plaatsgebonden risicocontouren:

• PR 10-5: een plaatsgebonden risico van één op honderdduizend per jaar (roze)

• PR 10-6: een plaatsgebonden risico van één op de miljoen per jaar (blauw)

• PR 10-7: een plaatsgebonden risico van één op de 10 miljoen per jaar (geel)

• PR 10-8: een plaatsgebonden risico van één op de 100 miljoen per jaar (groen)

De plaatsgebonden risicocontour van één op de miljoen per jaar (10-6) wordt gebruikt als basis voor de veilige afstand tussen activiteiten met gevaarlijke stoffen en andere activiteiten. Binnen deze contour mogen geen woonwijken gebouwd worden. Ook mag je binnen deze contour geen gebouwen bouwen voor minder zelfredzame mensen. Denk aan basisscholen, ziekenhuizen, of verpleeghuizen.

Hoe is het plaatsgebonden risico bepaald?

Voor een deel van de activiteiten met gevaarlijke stoffen zijn er vaste afstanden in de wetgeving opgenomen. Voor een ander deel van de activiteiten met gevaarlijke stoffen wordt met modellen de afstand berekend van een plaatsgebonden risicocontour. De vaste afstanden zijn genomen in bijlage VII van het Besluit kwaliteit Leefomgeving of in het Besluit activiteiten leefomgeving. De voorgeschreven modellen met de bijbehorende rekenregels zijn aangewezen in de Omgevingsregeling.

Wie heeft de kaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De data zijn door de omgevingsdiensten aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV).

Wil je meer weten over activiteiten met gevaarlijke stoffen?

Op de pagina Externe veiligheid staat meer informatie over gevaarlijke stoffen, plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt methoden om invulling te geven aan het externe veiligheidsbeleid.

Deze tekst is opgesteld door Rijkswaterstaat voor het Register Externe Veiligheidsrisico's en voor het laatst bewerkt op 7 februari 2024.