In het kort

Wat ziet u?

U ziet de speelbossen, speelnatuur (groene stippen) en speelvijvers (blauwe stippen) van Staatsbosbeheer in 2019. Kinderen kunnen hier buitenspelen in en met de natuur. De ene locatie heeft meer voorzieningen en is groter dan de andere. Klik met de muis op één van de stippen voor de naam en beschrijving van dat stukje speelnatuur (eerst op de i-knop klikken).

Gezondheid

Bewegen en spelen is goed voor de gezondheid en de motorische ontwikkeling van kinderen.

Wat kunt u zelf doen?
Stimuleer kinderen om buiten te spelen. Andere veilige speelplaatsen zijn bijvoorbeeld de Cruyff Courts of Krayicek Playgrounds

Over de kaart

Deze kaart is ontwikkeld door de Atlas Leefomgeving op basis van gegevens van Staatsbosbeheer.

Meer kaarten over sport en bewegen vindt u bij Sport op de Kaart

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving in overleg met Staatsbosbeheer en is voor het laatst bewerkt op 28-3-2019.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Staatsbosbeheer. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.