Op deze kaart zie je plekken waar kinderen in de natuur kunnen spelen (groene stippen) of zwemmen (blauwe stippen). Op donkergroene plekken kun je ook wat eten en drinken. Op lichtblauwe plekken kun je ook in de winter zwemmen.

Veel speelplekken rond Rotterdam en Den Haag

Overal in Nederland is speelnatuur, maar in het westen zijn meer plekken dan in het oosten. Bewegen en spelen is goed voor de gezondheid en de motorische ontwikkeling van kinderen. Zelf op pad? Klik op de i-knop in de linkerbalk en dan op een gekleurde stip om te ontdekken wat je kan doen op die plek.

Wie heeft de kaart van natuurspeelplekken gemaakt?

De Atlas Leefomgeving maakte de kaart met gegevens van Staatsbosbeheer uit 2020.

Wil je de gegevens van natuurspeelplekken gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister (NGR) om de gegevens te downloaden. Je kunt ze daarna bekijken met software voor kaarten. Heb je vragen over de kaart of de Atlas Leefomgeving? Mail onze helpdesk


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving in overleg met Staatsbosbeheer en is voor het laatst bewerkt op 30 maart 2021.