Over de kaart

Deze waterkaart is de BRT achtergrondkaart. Deze BRT achtergrondkaart is automatisch afgeleid uit de Topografische kaart 1:10000 (TOP10NL). De straatnamen zijn afkomstig uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), waarbij het Nationaal Wegen Bestand (NWB) is gebruikt om de BAG-naam te koppelen aan de BRT Achtergrondkaart.