Nieuws

Deze pagina geeft een overzicht van wijzigingen in de GezondOntwerpWijzer.

Heeft u suggesties voor verbeteringen, inspirerende voorbeelden of andere informatie over een bepaald thema? Laat het ons dan weten via het contactformulier. Klik daarvoor op 'contact' in het blok rechts op deze pagina.

Nieuw initiatief: het Platform Gezond Ontwerp

Vaak werken professionals uit het milieu-, gezondheids- en ruimtelijke ordeningsdomein los van elkaar aan gezonde verstedelijking. Kansen om de krachten te bundelen en daarmee de gezondheid te bevorderen blijven soms onbenut. Daarom hebben RIVM, TU Eindhoven en GGD Werkgroep r.o. & gezondheid het initiatief genomen om de beschikbare kennis en ervaring uit deze domeinen met elkaar te verbinden en breder beschikbaar te maken en het Platform Gezond Ontwerp op te richten.
In het Platform Gezond Ontwerp werken professionals uit het milieu-, gezondheids- en ruimtelijke ordeningsdomein samen aan:
- Kennisontwikkeling en kennisdeling
- Bewustwording
- Opzetten van onderwijsactiviteiten
Daarnaast wordt praktijkervaring opgedaan via lokale pilots.

Wilt u meer weten over het Platform Gezond Ontwerp of heeft u belangstelling om actief te participeren, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar info@platformgezondontwerp.nl.
 

Nieuwe meedoen pagina's

Om u te inspireren om de leefomgeving gezond in te richten, is bij elk thema een nieuwe pagina toegevoegd met een filmpje. Bij elk filmpje vindt u vragen of stellingen, waar wij graag uw reactie op horen.

Heeft u zelf inspirerende filmpjes, leuke praktijkvoorbeelden of andere informatie over de gezond ontwerp thema's die u met anderen wilt delen? Laat het ons weten via het contactformulier. Klik daarvoor op 'contact' rechtboven aan deze pagina.

Bent u nieuwsgierig naar de filmpjes? Spring dan direct naar:

GezondOntwerpWijzer Live!

In januari 2012 is GezondOntwerpWijzer live gegaan. Dit vond plaats samen met de Atlas Leefomgeving tijdens de regionale openingsbijeenkomst in Deventer.

Toont 3 resultaten.