In het kort

Wat ziet u?

In dit bestand worden de zeehondentellingen ingevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Gewone zeehonden volwassen (Z1) en jong (Z8) en Grijze zeehonden volwassen (Z2) en jong (Z9).

Wat doet de overheid?

In samenwerking met Rijkswaterstaat worden de aantallen zeehonden in de Delta geteld.

Over de kaart

Herkomst gegevens

In de dataset zijn de data van waarneming opgenomen. Momenteel bevat de dataset gegevens van voorjaar 2006 tot en met 2016.

Hoe is de kaart tot stand gekomen?

Het zijn veldwaarnemingen (vanuit vliegtuig) van groepen zeehonden die als punt locatie zijn opgenomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Zeeland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.