Op de kaart zie je alle adressen in Nederland, weergegeven als een blauwe stip. Je moet wel ver inzoomen om de kaart te kunnen zien. Deze adressen komen uit de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)Wil je meer informatie over het adres, bijvoorbeeld of het een woonadres is of iets anders? Klik dan eerst in het menu links op "Informatie op locatie" en daarna op het puntje in de kaart. De kaart wordt iedere dag geactualiseerd.

Wie heeft de kaart gemaakt?

Deze is kaart gemaakt door het Kadaster.

Wil je de gegevens gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart, of om de gegevens te downloaden. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 09-08-2021.