Logo Gezondheid in de buurt

Doel van de werkconferentie Gezondheid in de Buurt is het komen tot een gedeeld beeld van de bouwstenen voor een sociale wijkinfrastructuur. Met deze bouwstenen ontstaan de eerste contouren van een maatschappelijke business case voor een sociale wijkinfrastructuur.

Genodigden zijn ambitieuze koplopers onder bewonersinitiatieven, regionale netwerken, opdrachtgevers en beslissers in het brede sociale domein (buurt, wijk, wonen, zorg, welzijn, onderwijs, werk) en uit de wereld van gezondheid, inclusief gezonde leefomgeving.
 

Meer informatie?

Kijk op Gezondheid in de Buurt: Bouwstenen voor een sociale wijkinfrastructuur