Een nieuwe kans om:

  • Kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving en in het bijzonder over instrumenten voor gezondheid in planvorming.
  • Elkaar te helpen en te kijken in elkaars keuken
  • Concreet samen te werken met collega’s aan een advies voor een ruimtelijk plan.
  • Informatie uit te wisselen, contact met elkaar te zoeken, elkaar vragen te stellen en te helpen bij actuele ontwikkelingen rond de gezonde leefomgeving.

Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is er voor medewerkers van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving. Meld u nu aan!