In het kort

Op de Archeologische Landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden en daarbinnen landschapszones. Deze zoneringen zijn niet alleen gebaseerd op landschappelijke kenmerken, maar ook op verwachte archeologische verschillen. Ze kunnen daarom helpen om archeologische verwachtingen toe te kennen. Daarnaast helpt de kaart om de juiste methoden en technieken te bepalen waarmee deze verwachte archeologische resten het beste kunnen worden opgespoord.

De kaart kunt u hier downloaden. De kaart is een onderdeel van het programma Kenniskaart Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De producten die voortkomen uit dit programma kunnen worden gebruikt voor een (nog) betere omgang met het onroerend cultureel erfgoed van nationale betekenis. Op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt u meer informatie over deze kaart.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.