De kaart Archeologische Landschappen laat 26 unieke landschappen voor Nederland zien met daarbinnen 39 landschapszones. Deze landschapszones zeggen iets over het ontstaan en de bodem van het landschap. Denk bijvoorbeeld aan strandvlakten, uiterwaarden,  kwelders en veenvlakten.

Loop van beekdalen goed zichtbaar

In het oosten en zuiden van Nederland is de loop van beekdalen goed te zien. En in het westen en noorden zie je oude kreken terug op de kaart.

Landschap en verleden

Het Nederlandse landschap is erg gevarieerd. Dat geldt ook voor de manier waarop mensen in het verleden het landschap gebruikten. Landschappelijke zones zoals lössplateaus, dekzandruggen en beekdalbodems boden zowel mogelijkheden als beperkingen voor wonen, begraven, economisch gebruik en rituele activiteiten. De aard van het landschap zegt dus iets over de archeologische resten die er te vinden zijn.

Wie heeft de kaart Archeologische Landschappen gemaakt?

De kaart is gemaakt door Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Nieuwe versie verwacht

onbekend

Wil je de gegevens van Archeologische Landschappen gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister  voor meer informatie over deze kaart.  

Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 19-12-2023.