Op de kaart zie je hoeveel bestrijdingsmiddelen er in het oppervlaktewater gemeten zijn. Te veel bestrijdingsmiddelen in sloten, rivieren en meren zijn slecht voor waterplanten en waterdieren. Ook kun je dat water niet voor drinkwater gebruiken.

Waterkwaliteit verschilt per plek

De kleur van de stippen geeft aan waar weinig en waar veel bestrijdingsmiddelen in het water zijn gemeten. Op de plekken met rode en paarse stippen zijn veel bestrijdingsmiddelen in het water gemeten. De waterkwaliteit is op die plekken slecht.

Maat voor waterkwaliteit

De Som Normoverschrijdingen (SNO) is een maat voor de waterkwaliteit. In de berekening telt het aantal verschillende bestrijdingsmiddelen mee, maar ook de hoeveelheid van de gevonden bestrijdingsmiddelen.

Wie heeft de kaart Bestrijdingsmiddelen oppervlaktewater gemaakt?  

De kaart is gemaakt door Bestrijdingsmiddelenatlas.

Wil je de gegevens van de kaart Bestrijdingsmiddelen oppervlaktewater gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Of bekijk de Bestrijdingsmiddelenatlas. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 14-05-2024.