In het kort

Wat ziet u?
Natte koeltorens zijn installaties die gebruikt worden voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen. Dit gebeurt door het vernevelen van water in een open constructie. Natte koeltorens kunnen een verspreidingsbron zijn van de legionellabacterie. De bacterie vormt een gevaar voor de volksgezondheid.

Op de kaart ziet u de gevalideerde locaties van gemelde natte koeltorens.

Wat kunt u zelf doen?
Slechts 30% van de locaties van natte koeltorens zijn bekend. Om te zorgen dat de koeltorens kunnen worden gecontroleerd en beheerd moet de locatie bekend zijn. Daarom is het mogelijk om de onbekende koeltorens op onze kaart te zetten. Heeft u een natte koeltoren gezien? Zoom in op de kaart om te controleren of deze al bekend is. Is deze niet bekend? Meld de koeltoren aan bij het bevoegd gezag via ons stappenplan.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van Ministerie van I&W en is samengesteld uit gemelde koeltorens die zijn gevalideerd door het bevoegd gezag.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.