Een natte koeltoren is een installatie om een gebouw of een industrieel proces af te koelen. De koeltoren vernevelt water en voert zo de overtollige warmte van een productieproces of een gebouw af.

Bevestigde locaties

Op de kaart zie je de plekken in Nederland waarvan we weten dat er natte koeltorens staan. Ze staan vaak bij grote kantoorgebouwen, fabrieken, ziekenhuizen en andere grote bedrijven. Alle natte koeltorens op deze kaart zijn bevestigd door het bevoegd gezag. Meestal is dat een omgevingsdienst. 

Waarom is dit belangrijk?

Natte koeltorens kunnen een verspreidingsbron zijn van de legionellabacterie. Via de waternevel kunnen legionellabacteriën terecht komen in de lucht die mensen inademen. Juist bij inademing kunnen legionellabacteriën gevaarlijk zijn. Daarom vormt deze bacterie een gevaar voor de gezondheid. Door een natte koeltoren goed te beheren, kun je de risico’s beperken. De omgevingsdienst houdt daarom toezicht op het correcte beheer van een natte koeltoren. Om bij een uitbraak snel maatregelen te kunnen nemen, is het belangrijk dat de locatie van alle natte koeltorens bekend is.

Meld een nieuwe natte koeltoren

Niet alle locaties van natte koeltorens zijn bij ons bekend. Daarom kun je een onbekende koeltoren zelf op onze kaart zetten. Volg daarvoor het stappenplan. Geef wijzigingen per mail aan ons door. Dan passen wij het aan op de kaart.

Wie heeft de kaart van natte koeltorens gemaakt?

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) maakte de kaart in opdracht van Ministerie van IenW.

Wil je de gegevens van natte koeltorens gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 18-10-2022.